Območno združenje RK ORMOŽ je danes zvečer pripravilo svečanost na kateri so podelili priznanja dolgoletnim prostovoljcem in aktivistom ter članom OZRK Ormož. Podelili so 2 nagradi,13 zahvalnih listin, 3 posebne zahvale in 5 posebnih priznanj.

Priznanja sta zaslužnim podelili predsednica OZRK ORMOŽ Milena Zorčič in sekretarka OZRK ORMOŽ Boža Antolič.

– Na našem območju živijo ljudje, katerim Območno združenje priskoči na pomoč tudi ob izrednih stiskah in nesrečah, v take akcije se aktivno vključijo prostovoljci iz krajevnih organizacij, ki si zaslužijo zahvalo za njihovo izredno plemenito humano delo na terenu, v akciji izboljšanja bivalnih razmer eni izmed občank, sta se posebej izkazali Milena Novak in Anica Mlakar , ki sta prejeli nagrado.

– Območno združenje deluje na terenu s pomočjo prostovoljcev, ki poznajo svoje okolje v katerem živijo ljudje, ki potrebujejo ne samo prehrambeni paket ampak tudi toplo besedo ter čas človeka prostovoljca, da se pogovorijo in mu prisluhnejo, med mami živijo prostovoljci, ki so si za ta plemenita dejanja zaslužili zahvalno listino in sicer:

Marija Antolič, Amalija Kegl, Marija Pučko, Stanislav Novak, Habjanič Marija, Terezija Rojko, Majda Vogrinec, Breda Tomažič.

– Ena izmed dejavnosti Rdečega križa je izobraževanje ekipe prve pomoči Rdečega križa, ekipa je sedem članska in se aktivno izobražuje in udeležuje regijskih preverjanj ekip prve pomoči od leta 2010, eden izmed članov ekipe je tudi Grega Ivančič, ki se je v letošnjem letu še posebej izkazal in pristopil na pomoč občanki ob nenadnem srčnem zastoju, glede na njegov pogum in ukrepanje pri resničnem reševanju si je zaslužil zahvalno listino.

– Podjetje Ortrade d.o.o. pod vodstvom Marjana Kumra Območnemu združenju Rdečega križa Ormož že deset let daruje malice za udeležence poletnega raziskovalnega tabora in s tem podpira in pomaga pri delu z mladimi zato je prejel zahvalno listino.

– Rdeči križ izvaja številne aktivnosti in prireditve kot so kvizi, srečanja, predavanja, tekmovanja prve pomoči, izobraževanja in krvodajalske akcije, ki pa ne bi mogle biti tako uspešne brez pomoči in podpore Osnovne šole Ormož in Osnovne šole Stanka Vraza. Zahvalni listini sta prevzela dr.Bojan Burgar ravnatelj OŠ Ormož in Simona Meško, ravnateljica OŠ Stanka Vraza Ormož.

– Pod okriljem Območnega združenja rdečega križa Ormož deluje Medobčinska lokalna akcijska skupina občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž v kateri aktivno že 14 let deluje Stanislav Ivanuša, dva mandata tudi uspešno vodi skupino, svoje bogato znanje in izkušnje pa prenaša na mlade v osnovnih in srednjih šolah pa tudi med občane severovzhodne Slovenije, zato mu je OZRK podelil zahvalno listino.

– V Območnem združenju Rdečega križa Ormož deluje 10 Krajevnih organizacij v katerih delujejo prostovoljci, ki ostajajo anonimni za širšo javnost, to so tisti, ki so vedno pripravljeni pomagati s svojo voljo, znanjem in podariti čas drugemu, zato so posebno zahvalo prejeli naslednji prostovoljci:

Štefka Šoštarič, Slavko Meško, Marta Peršak

Posebna priznanja pa so prejele tudi dolgoletne članice OZRK Ormož , ki so svoj prosti čas več kot 40 let darovale za krajane in organizacijo to so:
Pepca Gerlovič, Slavica Šumak, Marija Krstič, Marija Topolovec,

Posebno priznanje je prejela še Zvonka Lalič dolgoletna aktivna mentorica mladih članov Osnovne šole Sveti Tomaž ter aktivna članica Krajevne organizacije Sveti Tomaž, ki s svojim delom in osebnim vzgledom pripravlja mlade za delo na humanitarnem področju.

Zbrane je uvodoma pozdravila in spregovorila o nesebičnem razdajanju prostovoljcev predsednica OZRK Milena Zorčič. V kulturnem delu svečanosti pa so nastopile violinistka Eva Šantič Zadravec, učenka 7.razreda GŠ ORMOŽ iz razreda Eleonore Bruk ob klavirski spremljavi Tatjane Petek; pianistka Ana Vaupotič in Nika Novak, učenka 5.razreda GŠ Ormož, iz razreda Helene Verbaniči ob klavirski spremljavi Tatjane Petek.

Po svečanosti je sledila pogostitev z dobrotami Marte Gregorc in z rujnim iz kleti Alojza Ivanuše.