Vsako leto oktobra v okviru projekta “Oktober – mesec požarne varnosti”, potekajo določene aktivnosti s katerimi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z Gasilsko zvezo Slovenije ter Slovenskim združenjem za požarno varstvo pripravi dejavnosti s področja varstva pred požarom za različne ciljne skupine. Letošnja tema poteka pod sloganom: Po potresu lahko tudi zagori! Namen letošnjega projekta je opozoriti prebivalce na požarno varnost v povezavi s potresom.

»V vsakem primeru je prav, da spoštujemo splošne preventivne ukrepe za preprečevanje požara,« pravi ANDREJ KOSI, predsednik Komisije za preventivo pri GZ ORMOŽ. Kar pomeni, da je prav, če v gospodinjstvu preverimo, kje in kako se izklopita plin in elektrika. Če smo odsotni dalj časa, zaprimo ventil plinske jeklenke in izklopimo naprave iz električnega omrežja. Prav je, da varno shranimo vnetljive tekočine in nevarne snovi; priporoča se, da imamo v gospodinjstvu vsaj en gasilnik in se ga naučimo uporabljati. Poskrbeti je treba, da so evakuacijske poti vedno proste in prehodne. Plinska napeljava se med potresom lahko poškoduje. Zaradi uhajanja plina lahko nastane velika nevarnost za eksplozijo ali požar. Če vonjamo plin, opazimo poškodbe na napeljavi ali nismo prepričani, če je z njo vse v redu – zaprimo glavni ventil oziroma plinsko požarno pipo ali ventil plinske jeklenke; prezračimo prostor; ne uporabljajmo odprtega plamena, kar pomeni, da ne prižigamo cigaret, vžigalic, vžigalnikov in podobno; za razsvetljavo ne uporabljajmo sveč, plinskih svetilk ali petrolejk, temveč baterijsko svetilko. Po potresu pa naj plinsko napeljavo in naprave pred ponovno uporabo preveri strokovnjak!
Poškodovani električni vodniki so lahko pod napetostjo, zato je stik z njimi nevaren. Zaradi iskrenja in pregrevanja naprav lahko zagori, zato se priporoča, da po potresu izklopimo glavno stikalo. Če tega ne moremo, izklopimo posamezne naprave iz električnega omrežja. Tudi električna iskra lahko povzroči eksplozijo ali požar, zato v prostoru, v katerem uhaja plin, ne prižigajmo luči ter ne uporabljajmo telefona in hišnega zvonca.
Med potresom se lahko razlijejo vnetljive tekočine, kot so bencin, alkohol in kemikalije, zato jih je treba hraniti v zaprti embalaži skladno z navodili proizvajalca. V njihovi bližini zaradi možnosti hlapenja ne uporabljajmo odprtega plamena oziroma orodja ali naprav, ki lahko povzročajo iskre.
Če se med potresom poškodujejo grelne in kurilne naprave ali dimniki, lahko pride do požara, uhajanja ogljikovega monoksida in do zastrupitve. Po potresu naj jih pred ponovno uporabo preveri strokovnjak!
»Če je do požara že prišlo in niste v nevarnosti, požar poskušajte omejiti in pogasiti sami s priročnimi gasilnimi sredstvi ali z ustreznim gasilnikom. Če požara ne morete pogasiti, se umaknite na varno ter pokličite 112,« je še opozoril Andrej Kosi, predsednik Komisije za preventivo pri GZ ORMOŽ.

Več v oddaji UTRIP ORMOŽA, 28. oktobra 2021 ob 20.uri