Rdeči križ Slovenije Območno združenje Ormož je sinoči pripravil slovesnost na kateri so podelili priznanja zaslužnim aktivistom v OZRK Ormož. Priznanja podeljujeo za uspešno delo, dosežene uspehe in zasluge pri uresničevanju programov RKS, ki se podeljujejo posamezniku in organizacijam.

Priznanja sta podelili predsednica OZRK Ormož Milena Zorčič in sekretarka Božo Antolič:

– Na našem območju živijo ljudje, katerim Območno združenje priskoči na pomoč tudi ob izrednih stiskah in nesrečah, v take akcije e aktivno vključijo prostovoljci iz krajevnih organizacij, ki si zaslužijo zahvalo za njihovo izredno plemenito humano delo na terenu Za dolgoletno aktivno sodelovanje v KO RK Velika Nedelja so nagrade prejeli: Marija Rajh, Danica Plohl in Stanko Ozmec. Za dolgoletno aktivno delo v KO RK Podgorci prejmeta nagrado Alenka Gašparič in Franc Mar.

– Območno združenje deluje na terenu s pomočjo prostovoljcev, ki poznajo svoje okolje v katerem živijo ljudje, ki potrebujejo ne samo prehrambeni paket ampak tudi toplo besedo ter čas človeka prostovoljca, da se pogovorijo in mu prisluhnejo, med mami živijo prostovoljci, ki si za ta plemenita dejanja prejeli zahvalno listino:

Matilda Kukovec, Daniela Horvat, Ana Ratek, Pavla Zidarič, Ana Jaušovec, Justina Kirič, Rozalija Korpar, Marjeta Korpar.

– Za dolgoletno aktivno delovanje in predsedovanje v KO RK Velika Nedelja ter sodelovanje v številnih organih OZ RK Ormož je zahvalno listino prejela tudi Amalija Kosi.

– Za dolgoletno mentorstvo mladim članom RK, aktivno članstvo ter predsedovanje v KO RK Velika Nedelja je zahvalno listino prejela Marija Lazar.

– Za dolgoletno aktivno in humano delo na terenu je zahvalno listino prejela še Marija Kandrič.

– Za dolgoletno članstvo v KO RK Hermanci, hkrati članstvo v upravnem odboru ter nesebično pomoč ljudem v stiski je zahvalno listino prejel tudi Janez Borko.

– Zahvalno listino za večletno prostovoljstvo, članstvo v KO RK Središče ob Dravi, članstvo v območnem odboru ter predsednikovanje v KO RK Središče ob Dravi je prejla Vesna Žerjav. V letih 1990 do 1997 je bila posebej aktivna v akcijah zbiranja pomoči pri naravnih nesrečah v Sloveniji in pomoči za begunce.

– Za dolgoletno mentorstvo mladih članov RK na OŠ Stanka Vraza, predsednikovanje komisiji mentorjev Mladih članov RK ter številne izvedene aktivnosti v programih RKS je zahvalno listino prejela Gloria Mlinarič.

– Zahvalno listino je prejela tudi Cilka Špindler, ki že od leta 2000 deluje kot prostovoljka na področju dela z mladimi ter s svojimi bogatimi izkušnjami in strokovnim znanjem intenzivno in srčno skrbi za varnost in dobro počutje otrok – udeležencev tradicionalnega otroškega počitniškega tabora na Pohorju, organiziranega pod okriljem Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti na področju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, kjer mlade vzgaja za večjo skrb in odgovornost za lasno zdravje. S svojim požrtvovalnim delom in posluhom za posameznika pomembno prispeva k ugledu tabora, s tem pa tudi RKS OZ Ormož in Medobčinske LAS.

– Zahvalno listino je prejel Marjan Škvorc, ki je član Medobčinske lokalne akcijske skupine za preprečevanje Zasvojenosti na področju občin Ormož, Središče ob dravi in Sveti Tomaž od leta 1998. S spoštljivim odnosom in veseljem do dela z otroki, s posluhom za druge in pripravljenostjo pomagati ter s sistematičnostjo in strokovnostjo pri delu, vsa leta pomembno prispeva k delu Medobčinske LAS. Aktivno se vključuje v izvedbe tradicionalnega otroškega počitniškega tabora na Pohorju in spremljanje razvoja odvisnosti in analizam v okolju, kot šolski psiholog pa povezuje Medobčinsko LAS s šolskimi svetovalnimi delavci v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

– Zahvalno listino je prejel dr. Aleš Friedl. Član Medobčinske LAS je bil v letih od 1998 do 2012. V tem času je kot strokovnjak s področja škodljive rabe alkohola in drugih drog kot predavatelj aktivno vključeval v številna predavanja za mladostnike in njihove starše, svetovalne in druge strokovne delavce, kot strokovnjak sodeloval na okroglih mizah, organiziranih v okviru medobčinske LAS ter v letih 1999, 2004 in 2008 opravil strokovno analizo ankete o rabi alkohola in drugih drog med mladimi na področju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Za izjemen prispevek, ki ga je v skupne projekte vložil kot poznavalec obravnavane problematike prejme zahvalno listino.

– V Območnem združenju Rdečega križa Ormož deluje 10 Krajevnih organizacij v katerih delujejo prostovoljci, ki ostajajo anonimni za širšo javnost, to so tisti, ki so vedno pripravljeni pomagati s svojo voljo, znanjem in podariti čas drugemu, zato posebna zahvala naslednjima prostovoljcema, ki sta prejela

posebno priznanje – Vinko Belšak in Herman Prejac.

Vinko Belšak je dolgoletni aktivni član RKS. Kot dolgoletni predsednik KO RK Rakovci je aktivno sodeloval v vseh programih Rdečega križa s poudarkom na zbiralnih akcijah ob naravnih nesrečah, organizaciji pomoči potrebnim v prehrani, zbiranju sredstev za prapor, bil je organizator obletnic, številnih zdravstveno vzgojnih predavanj in občnih zborov v KO RK Rakovci.

Herman Prejac je že vrsto let aktivni član KO RK Sveti Tomaž. Vedno je pripravljen pomagati človeku, ki potrebuje pomoč, s svojim zgledom in načinom življenja (sam je krvodajalec, ki je del sebe daroval že 80 krat) prenaša svoje izkušnje in znanje na mlade. Mlade vzpodbuja k zdravemu načinu življenja, vedno si vzame čas in pomaga ljudem, pa četudi samo z nasvetom in prijazno besedo. Je človek, ki ne vpraša »Zakaj?«, ampak reče »Gremo, pomagajmo.«

Čestitke vsem dobitnikom priznanj.

Uvodoma so si zbrani v Beli dvorani grajske pristave ogledali igrico KRIŽEM KAPICA, ki so jo odigrali učenci OŠ Miklavž pri Ormožu.

DSC08306

Na sliki: Prisotni dobitniki priznanj (Foto:Karolina Putarek)