Župan ALOJZ SOK je v petek sklical NUJNO tiskovno konferenco, kjer se je opredelil do neresničnih in žaljivih izjav, ki sta jih v ponedeljek na svoji tiskovni konferenci izrekla opozicijska svetnika Stanko Podgorelec in Vili Trofenik v zvezi s CSO Ormož ter v zvezi s predlogom za dvig cen za GJS odvajanja in čiščenja odpadne vode, ter zbiranje in odlaganje komunalnih odpadkov.
PRISLUHNITE posnetku tiskovne konference župana Alojza Soka:

( Klikni na ime, potem play )
Alojz SOK – tiskovna 29. marec 2013