Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je v letu 2011 izplačala skupno 295,4 milijona evrov sredstev za podporo kmetijstvu in razvoj podeželja. Od tega je 218 milijonov evrov izplačala iz evropskih skladov. V ponedeljek sicer agencija začenja letošnjo kampanjo zbiranja zbirnih vlog oziroma zahtevkov kmetov za subvencije.

Agencija nosilce kmetijskih gospodarstev opozarja, da se kampanja oddaje zbirnih vlog za leto 2012 začne že 27. februarja. Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo lahko svoje vloge na agencijo oddali do 7. maja, zamudniki pa še do 1. junija.

Zbirno vlogo morajo tudi letos vložiti vsi, ki želijo v letu 2012 vlagati zahtevke za kateregakoli od ukrepov kmetijske politike, imajo obveznost za izvajanje kmetijsko okoljskih ukrepov, so zavezanci za izpolnjevanje zahtev navzkrižne skladnosti ali pa dajejo v promet živinska gnojila.

Prejšnja leta so nosilci kmetijskih gospodarstev na dom prejeli navodila oziroma kratek opomnik za uveljavljanje ukrepov kmetijske politike ter podatke o zemljiščih v uporabi. Letos agencija omenjenih podatkov in navodil nosilcem ne bo pošiljala na dom.

Pri tem je generalni direktor agencije Benedikt Jeranko na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnil, da so bila lani izplačila v primerjavi z letom prej nekoliko manjša, in sicer predvsem zaradi manjšega števila prošenj pri programu razvoja podeželja, zlasti pri investicijah.

Tu so zaznali tudi manj zahtevkov in več prošenj za podaljšanje roka za dokončanje investicije, nekateri vlagatelji pa so po besedah direktorja enostavno poniknili. V kolikor ne bodo tudi ti podali prošnje za podaljšanje roka, ne bodo deležni nikakršnih sredstev za investicijo.

Neposrednih plačil (plačila na površino) so izplačali za 139,4 milijona evrov, v okviru kmetijsko okoljskih ukrepov skupaj s plačili za območja z omejenimi dejavniki so izplačali za 80,5 milijona evrov, za investicijske ukrepe programa razvoja podeželja je bilo namenjenih 53,6 milijona evrov. Za t.i. de minimis ukrepe so izplačali en milijon evrov, za promocijo 1,8 milijona evrov, ribištvu pa 3,8 milijona evrov.

Lani so od vlagateljev izterjali in vrnili v proračun 2,4 milijona evrov. Od tega so 2,38 milijona vrnili v evropski proračun. Največji del teh sredstev se nanaša na sankcije, ki so posledica neizpolnjevanje petletnih obveznosti tistih, ki so vstopili v kmetijsko okoljske ukrepe.

V lanskem letu je bilo za Slovenijo zaradi finančne korekcije tudi zmanjšano povračilo sredstev iz evropskega proračuna za 3,8 milijona evrov.

Za zahtevke zbirne vloge (združuje enotno izplačilo na površino, govedorejske premije, slovenski kmetijsko-okoljski program) je agencija lani izplačala 42,3 milijona evrov, do danes pa je skupno izplačala 155,7 milijona evrov. “Izplačila plačil za območja z omejenimi dejavniki in plačilne pravice smo realizirali pri 99,4 odstotka,” je poudaril Jeranko. Za govedo in kmetijsko okoljski program pa bodo odločbe izdane v aprilu, maju in juniju.

Lani je v okviru ukrepov razvoja podeželja agencija na investicijskem področju izdala 2740 odločb, od tega je bilo 1880 pozitivnih, z odobrenimi 117 milijoni evrov. Agencija pa je izplačala 53,6 milijona evrov za 1370 vlog. Kot je pojasnil Jeranko, je agencija za več kot 10 milijonov investicijskih sredstev prejela prošnjo za podaljšanje zaključka investicije, za okoli dva milijona pa je tistih vlagateljev, ki so poniknili.

V celotnem programskem obdobju (2007 – 2011) pa je agencija obravnavala več kot 6800 vlog za investicije v okviru programa razvoja podeželja in izplačala 237 milijonov evrov.

Lani se je v intervencijski ukrep t.i. sheme šolskega sadja vključilo 277 šol. Agencija je v okviru tega ukrepa izplačala 563.000 evrov.

STA