Policisti Policijske postaje Ormož smo v času od 7:00 ure dne 28. 3. 2013 do 7:00 ure dne
29 3. 2013 obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

ČETRTEK, 28. 3. 2013

Ob 11.00 smo v Šalovcih med postopkom osebi zasegli tabletko, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Po opravljenem testiranju sledi ukrep.

Ob 16.38 smo v Mihovcih pri Veliki Nedelji obravnavali prometno nesrečo. Voznik tovornega vozila je zapeljal na železniško progo, ko so se zapornice spuščale, prvo je zlomil, pred drugo pa se je ustavil, takrat pa je v njega trčila težka motorna drezina. Nastala je materialna škoda, vozniku tovornega vozila pa je bil izdan plačilni nalog.

Drugih varnostno pomembnejših dogodkov tega dne nismo obravnavali.

Napoved aktivnosti za prihajajoči vikend:

Ob rednem delu bodo policisti opravljali meritve hitrosti z laserskim merilcem hitrosti, obenem pa vas ob morebitni uporabi različnih naprav za pokanje v času Velikonočnih praznih opozarjamo na varno uporabo le teh.

POKANJE Z ACETILENOM (KARBIDOM) V ČASU VELIKONOČNIH PRAZNIKOV:

Vsako leto se v času Velikonočnih praznikov srečuje s problematiko, ki je povezana z različnimi napravami, ki jih posamezniki uporabljajo za pokanje.

Pogosto pri tem uporabljajo možnarje ali druga priročna sredstva. V preteklih letih je zaradi tega velikokrat prišlo tudi do hudih in lahkih telesnih poškodb. Največkrat pa se s pokanjem z acetilenom (karbidom) v nočnem času moti javni red in mir. Poleg uporabe karbida in drugih eksplozivnih sredstev, se ob teh praznikih uporabljajo tudi pirotehnični izdelki, ki so lahko ob nestrokovni uporabi izredno nevarni.

Čeprav za uporabo karbida ni posebnih omejitev, razen v nočnem času, je potrebno ponovno opozoriti na pazljivost pri uporabi karbida, kar posebej velja za otroke. Po izkušnjah iz preteklosti se je namreč največ nesreč zgodilo zaradi nepazljivosti ali malomarnosti.

Na podlagi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, ki je bil sprejet v letu 2008, je najpomembnejša novost s področja pirotehnike prepoved prodaje, posesti in uporabe pirotehničnih izdelkov, razreda 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde najrazličnejših oblik in moči).

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, uporaba teh izdelkov pa je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, kar pomeni, da teh izdelkov v času med velikonočnimi prazniki ni dovoljeno uporabljati. Policisti bodo v primeru uporabe pirotehnike v nasprotju s predpisi, na podlagi 48. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, dosledno izrekali globe v višini od 400 do 1200 €.

Možnarji, katerih uporaba je med Velikonočnimi prazniki v posameznih delih države zelo pogosta, sodijo med orožje, ki ga morajo posamezniki prijaviti in imeti zanj tudi priglasitveni list. Ta orožna listina pa jim ne omogoča pravice do neoviranega nošenja, njihova uporaba pa je možna le v okviru organiziranih javnih prireditev pod pogoji, ki veljajo za izvedbo takšnih zbiranj in kot jih določi upravni organ.

Uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje opredeljuje 11. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru. Isti člen tudi določa, da je pokanje med Velikonočnimi prazniki dovoljeno ob pogojih, ki jih zahteva Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Kdor uporablja acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 104,32 EUR.

To v praksi pomeni, da policija osebi, ki bodo uporabljali acetilen (karbid) in druge plinske zmesi za pokanje v času Velikonočnih praznikov, če bodo seveda upoštevana vsa varnostna navodila, ki jih predvideva Zakon o eksplozivih, ne bo sankcionirala.

Ni pa dovoljeno pokanje v nočnem času med 22.00 in 06.00 uro, ko se lahko s pokanjem moti mir ali počitek ljudi. V primeru takega motenja miru in počitka ljudi se kršitelj na podlagi 8. člena ZJRM kaznuje z globo najmanj 83.46 EUR.

PRIPRAVILA:
Mitja Novak, policist I
in Edvard Cvetko, komandir, višji policijski inšepktor II