Policisti policijske postaje Ormož smo ob opravljanju rednih nalog, v času od 7. ure dne
2. 4. 2015, do 7. ure, dne 3. 4. 2015, obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

ČETRTEK 2. 4. 2015

Ob 11:43 smo bili obveščeni o prometni nesreči na regionalni cesti izven naselja Žerovinci. Vzrok nesreče je bila neprilagojena hitrost, zato je bil vozniku osebnega avtomobila izdan plačilni nalog.

Ob 12:23 smo bili obveščeni o tatvini suhomesnatih izdelkov iz stanovanjske hiše v Malem Brebrovniku. Evidentirano je bilo kaznivo dejanje tatvine; sledi zbiranje obvestil.

Ob 14:23 smo bili obveščeni o delovni nesreči v Ormožu. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je prišlo do udara električnega toka v prostorih kuhinje. Na kraju je bila ekipa NMP iz ZD Ormož, katera je poškodovanega delavca odpeljala v SB Ptuj, kjer je ostal na opazovanju. Na podlagi zbranih obvestil bomo zadevo zaključili s poročilom na pristojno okrožno državno tožilstvo.

Napoved aktivnosti za vikend:

– ob rednem delu bodo policisti opravljali meritve hitrosti z laserskim merilnikom hitrosti.

Preventivni nasveti policije:

POKANJE Z ACETILENOM (KARBIDOM) V ČASU VELIKONOČNIH PRAZNIKOV:

Vsako leto se v času Velikonočnih praznikov srečuje s problematiko, ki je povezana z različnimi napravami, ki jih posamezniki uporabljajo za pokanje. Pogosto pri tem uporabljajo možnarje ali druga priročna sredstva. V preteklih letih je zaradi tega velikokrat prišlo tudi do hudih in lahkih telesnih poškodb. Največkrat pa se s pokanjem z acetilenom (karbidom) v nočnem času moti javni red in mir. Poleg uporabe karbida in drugih eksplozivnih sredstev, se ob teh praznikih uporabljajo tudi pirotehnični izdelki, ki so lahko ob nestrokovni uporabi izredno nevarni.

Čeprav za uporabo karbida ni posebnih omejitev, razen v nočnem času, je potrebno ponovno opozoriti na pazljivost pri uporabi karbida, kar posebej velja za otroke. Po izkušnjah iz preteklosti se je namreč največ nesreč zgodilo zaradi nepazljivosti ali malomarnosti.
Na podlagi Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, ki je bil sprejet v letu 2008, je najpomembnejša novost s področja pirotehnike prepoved prodaje, posesti in uporabe pirotehničnih izdelkov, razreda 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (predvsem so to petarde najrazličnejših oblik in moči).

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, uporaba teh izdelkov pa je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, kar pomeni, da teh izdelkov v času med velikonočnimi prazniki ni dovoljeno uporabljati. Policisti bodo v primeru uporabe pirotehnike v nasprotju s predpisi, na podlagi 48. člena Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkov, dosledno izrekali globe v višini od 400 do 1200 €.

Možnarji, katerih uporaba je med Velikonočnimi prazniki v posameznih delih države zelo pogosta, sodijo med orožje, ki ga morajo posamezniki prijaviti in imeti zanj tudi priglasitveni list. Ta orožna listina pa jim ne omogoča pravice do neoviranega nošenja, njihova uporaba pa je možna le v okviru organiziranih javnih prireditev pod pogoji, ki veljajo za izvedbo takšnih zbiranj in kot jih določi upravni organ. Uporabo karbida in drugih plinskih zmesi za pokanje opredeljuje 11. člen Zakona o varstvu javnega reda in miru. Isti člen tudi določa, da je pokanje med Velikonočnimi prazniki dovoljeno ob pogojih, ki jih zahteva Zakon o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih. Kdor uporablja acetilen (karbid) ali druge plinske zmesi za pokanje in s tem povzroči vznemirjenje ali občutek ogroženosti, se kaznuje z globo 104,32 EUR.

To v praksi pomeni, da policija oseb, ki bodo uporabljali acetilen (karbid) in druge plinske zmesi za pokanje v času Velikonočnih praznikov, če bodo seveda upoštevana vsa varnostna navodila, ki jih predvideva Zakon o eksplozivih, ne bo sankcionirala.

Ni pa dovoljeno pokanje v nočnem času med 22.00 in 06.00 uro, ko se lahko s pokanjem moti mir ali počitek ljudi. V primeru takega motenja miru in počitka ljudi se kršitelj na podlagi 8. člena ZVJRM kaznuje z globo najmanj 83.46 EUR.

Vsem občanom želimo miren in varen praznični podaljšani vikend.

PRIPRAVILA:
Jože Čuš, policist I
in Edvard Cvetko, komadir