Župan Jurij Borko je danes s Komunalnim podjetjem Ormož podpisal pogodbo za začetek del v sklopu ureditve trga Grabe.
Gre za drugo največjo investicijo v letošnjem letu in znaša nekaj manj kot 84 tisoč evrov. Občina pa načrtuje še nakup igral za slabih 6 tisoč evrov in nakup fitnes opreme.
Dela bi predvidoma bila končana s koncem oktobra.

Foto: Radio Prlek