Naslovna slika: Stanko Polak, predsednik Pevskega društva Ivanjkovci ob podelitvi priznanja
(Foto: Urška Maučič)

Na slovesnosti sinoči v Domu kulture je župan občine Ormož Alojz Sok podelil priznanja zaslužnim na področju kulturnega udejstvovanja in športnikoma za dosežke na športnem področju.

Značke KSAVRA MEŠKA za leto 2012 za delovanje na kulturnem področju v občini so prejeli:

Zlata značka:  Pevsko društvo Ivanjkovci
Srebrna značka:  Marta Lah, KD “Simon Gregorčič”; Andrej Primužič, KD “Simon Gregorčič”,
                         Ljubica Zamuda, KD “Simon Gregorčič” Velika Nedelja
Bronasta značka:  Zvezdana Raušl, KD “Simon Gregorčič”; Danijela Gregorec, KD “Simon Gregorčič“, Ljudmila Šoštarič, KD “Simon Gregorčič”;  Franc Cajnko KD “Simon
Gregorčič „Mihael Mlakar KD “Simon Gregorčič”;Mitja Irgolič, KD “Simon Gregorčič” Velika Nedelja

Priznanja za udejstvovanje na športnem področju:

Zlata značka:    Boris Hergula, SD Tovarne sladkorja Ormož, za udejstvovanje v športnem strelstvu; v letih 2005-2006 je bil nauspešnejši strelec v Občini, že vrsto let je predsednik SD TSO Ormož in uspešen trener. S Strelstvom se ukvarja že od osnovnošolskih let.

Bronasta značka: Rok Šumak, SD Kovinar Ormož, kot strelec in vodja ekipe je ekipo popeljal, kot edino doslej v občini Ormož do uvrstitve v 1.A državno člansko ligo.
Deluje tudi kot podpredsednik društva.

Slavnostni govornik na proslavi je bil Stanko Polak, predsednik Pevskega društva Ivanjkovci, dobitnika zlate značke „Ksavra Meška“ za leto 2012.

Sicer pa so zbrane na proslavi v praznični dan s svojim nastopom popeljali člani KOMORNEGA ZBORA AVE iz Ljubljane, pod vodstvom Jerice Gregorc Bukovec.