Kot po navadi v Ormožu, proslavo ob državnem prazniku Dnevu samostojnosti in enotnosti združujemo s slavnostno sejo, ko občina zaslužnim podeljuje občinska priznanja. Tako je bilo tudi letos:
Slavnostno sejo, ki je potekala v Beli Dvorani Grajske pristave je z nagovorom odprl župan DANIJEL VRBNJAK, ki je med drugim dejal, da praznovanje dneva samostojnosti in enotnosti ni samo stičišče zgodovinskih spominov, temveč tudi pogled v prihodnost. Vsi skupaj potrebujemo veliko mero solidarnosti in medsebojnega sodelovanja, pa bomo lažje stopali v korak s časom, je poudaril in čestital dobitnikom letošnjih občinskih priznanj.

Na podlagi 5. člena Odloka o priznanjih občine Ormož in 16. člena Statuta občine Ormož je Občinski svet Ormož na svoji 32. redni seji, dne 5.novembra 2018 sprejel S K L E P, da se letos podelijo 3 občinska priznanja: dve srebrni in zlata plaketa Občine Ormož.
SREBRNI PLAKETI so letos prejeli AKTIV KMEČKIH ŽENA KOG in dr.LEONIDA NOVAK. ZLATO PLAKETO Občine Ormož za leto 2018 pa je prejelo DRUŠTVO UPOKOJENCEV MIKLAVŽ PRI ORMOŽU.

AKTIV KMEČKIH ŽENA KOG si je srebrno plaketo prislužil z dolgoletnim aktivnim delom v domačem kraju. Kot so zapisali predlagatelji – KS KOG, si brez organiziranih kmečkih žena in njihovih pridnih rok na Kogu več ne znajo predstavljati nobenega dogodka, nobenega srečanja ali prireditve. Povsod so zraven, kjer poskrbijo za pogostitve, pripravljajo pa tudi različne samostojne prireditve s katerimi navdušujejo domačine in številne, ki obiščejo Kog.

Doktorici LEONIDI NOVAK so na predlog KTD Miklavž pri Ormožu, OŠ Miklavž pri Ormožu in Pevskega društva Miklavž pri Ormožu, srebrno plaketo podelili za požrtvovalno in vestno ter inovativno delo na področju kulture v občini. Dr. LEONIDA NOVAK je tista, ki je vsem generacijam v domačem kraju folklorno dejavnost približala do te mere, da jo znajo izredno ceniti in so tej vrsti kulturnega ustvarjanja še posebej naklonjeni. Je ustanoviteljica in umetniška vodja FS METLA in FS PODKEV, ki delujeta znotraj Kulturno turističnega društva Miklavž pri Ormožu. Obe skupini se ponašata z mnogimi uspešnimi nastopi in z bero priznanj, tako doma kot v tujini. Dr. LEONIDA NOVAK je tako avtorica odmevnih odrskih postavitev oziroma folklornih prireditev, ki so v teku leto osvajale ljubitelje folklore: Plesala sen plesala, Ko metla zapleše, Bom kmetiča vzela, Miklošovo, Predolgo al’ prekratko, , Pod orehi, Naj se vrti, Pri treh bratih, Nitke desetih let, in drugih…

Zlato plaketo Občine Ormož za leto 2018 pa si je, na predlog domačih KS, PGD in ŠD »Mladost«, prislužilo DRUŠTVO UPOKOJENCEV Miklavž pri Ormožu, ki letos praznuje 70 let delovanja. V sedemdesetih letih so si generacije miklavških upokojencev prizadevale za skupno dobro in za napredek domače krajevne skupnosti. Društvo že od nekdaj sledi dvema ciljema: izboljšanje kakovosti življenja starejših ter preprečevanje socialne izključenosti starejših. Skrbi za aktivnost članov, tako na kulturnem kot športnem, rekreacijskem in zdravstvenem področju. Ponosni so na svoje društvene prostore in lepo urejeno športno igrišče, ki so si ju uredili z lastno požrtvovalnostjo. Aktivno sodelujejo z vsemi društvi v kraju in so organizatorji pokrajinskih in državnih tekmovanj v kegljanju s kroglo na vrvici.

Slavnostna govornica na prireditvi je bila dobitnica SREBRNE PLAKETE doktorica LEONIDA NOVAK, ki je z izbranimi besedami predstavila pomen folklorne dejavnosti v domačem kraju, ki je globoko zasidrana v srcih vseh generacij in mnogim pomeni smisel kulturnega razdajanja ter delovanja v neki skupnosti. Tudi zato, ker vsakomur daje možnost »biti samostojen v enotnosti«, je med drugim dejala…

Zbrani, med katerimi je bil tudi bivši župan Alojz Sok s soprogo, so po podelitvi priznanj prisluhnili koncertu GODALNEGA KVARTETA FEGUŠ iz Maribora. Gre za akademsko izobražene glasbenike oziroma brate, ki tako doma kot v tujini osvajajo srca ljubitelje godalne glasbe.