– 8. 12. 2014 – 10. 00, v prostorih Ljudske univerze Ormož, Vrazova 12, Ormož, predavanje Veselo pričakovanje – razmišljanje teologa Matjaža Kosija o adventnem času, ki v krščanski kulturi in tradiciji budi pričakovanja in spodbuja odprtost za nove začetke

– 9.12.2014 – 10.00, v prostorih Ljudske univerze Ormož, Vrazova 12, Ormož, predstavitev svetovalnice HELPS, ideje sobivanja starejših in brošure Majhni posegi za velike učinke. Predavala bo Alenka Ogrin, predstavnica Zveze društev upokojencev Slovenije.

Vabljeni!