Predstavniki petnajstih gasilskih društev v občini Ormož so danes z županom Alojzom Sokom podpisali “Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe v Občini Ormož za leto 2013”.
Občina Ormož iz proračuna letošnje leto za delovanje gasilcev namenja skupaj 305.695,00 evrov, kar pomeni 20% več kot prejšnja leta.

Po pogodbi tako namenja delovanju Gasilske zveze 36.730,00 evrov. Za delovanje gasilskih društev pa 37.700 evrov ( po 7.000,00 evrov prejemejo gasilska društva 1.kategorije, po 9.800,00 evrov pa gasilska društva 2.kategorije ).
Za izobraževanje gasilcev je namenjenih 10.380,00 evrov; za zavarovanje gasilcev in premoženja 20.050,00 evrov; za vzdrževanje gasilskih vozil in opreme 12.110,00 evrov; vložek v vozila in opremo pa bo letos znašal 101.295,00 evrov ( od tega bo PGD Trgovišče za nadgradnjo gasilskega vozila prejelo 45.000,00; PGD Ormož pa za vozilo prejme 30.000,00 evrov). Za opremo in ostale programe gasilcev pa občina namenja še 26.295,00 evrov.

Po posebih pogodbah z društvi za vlaganja v gasilske domove PGD Velika Nedelja prejme 80.000,00 evrov; PGD Cvetkovci pa 6.000,00 evrov.

Vseh 15 Prostovoljnih gasilskih društev v občini Ormož je povezanih v Gasilsko zvezo Ormož, ki ji od 27.marca predseduje mag. Dejan Jurkovič.
Zveza operativno deluje preko treh gasilskih operativnih območij: Ormož, Velika Nedelja in Ivanjkovci. V sklopu Gasilske zveze Ormož deluje 9 društev 1 kategorije, 5 društev 2 kategorije in 1 društvo 4 kategorije. V gasilski zvezi je 304 operativnih članov, kateri so v sklopu zveze nezgodno zavarovani ter zavarovani za primer poškodbe pri delu. V gasilsko zvezo je včlanjenih 1851 članov, od tega je 526 članic in 1325 članov. V tej strukturi članstva deluje 218 pionirjev in mladincev, 76 veterank in 150 veteranov.

Na pomoč!

Dejan Jurkovič, predsednik GZ ORMOŽ in Alojz Sok, župan občine ORMOŽ ob podpisu pogodbe

Gasilci zbrani na današnjem podpisu pogodbe