Policisti policijske postaje Ormož so ob opravljanju rednih nalog v času od 7. ure dne
16. 3. 2018, do 7. ure dne 19. 3. 2018 obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

PETEK 16. 3. 2018

Nismo obravnavali varnostno interventnih/pomembnih dogodkov.

SOBOTA 17. 3. 2018

Ob 6:51 smo bili obveščeni o kaznivem dejanju Nasilje v družini v okolici Ormoža. Osebi je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja določeni osebi ali kraju. Po zbranih obvestilih bomo zoper osumljenega podali kazensko ovadbo na ODT Ptuj. Ob 14:08 smo bili obveščeni o kršitvi izrečenega ukrepa prepovedi približevanja. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog.

NEDELJA 18. 3. 2018

Ob 14:40 smo na območju naselja Žerovinci kontrolirali voznika osebnega avtomobila. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola, saj je v izdihanem zraku imel kar 0.95 mg/l alkohola. Odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, prepovedana nadaljnja vožnja, zoper kršitelja pa sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Ormožu.

Ob 15:50 uri smo bili na kraju prometne nesreče I. kategorije dogodek na lokalni cesti izven naselja Zasavci. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik osebnega avtomobila trčil v srno in si poškodoval vozilo. Izdano je bilo obvestilo o odstopu od ogleda.

Ob 19.33 smo v Pavlovcih obravnavali prometno nesrečo z materialno škodo. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog, udeležencu, državljanu Hrvaške, pa prav tako, saj je vozil vozilo pod vplivom alkohola.

Ob 00.21 smo vozniku osebnega avtomobila odvzeli vozniško dovoljenje, saj je vozil osebni avtomobil pod vplivom alkohola, (rezultat 0,79 mg/l po izdihanem zraku). Vozniško dovoljenje bo skupaj z obdolžilnim predlogom poslano na pristojno sodišče.

Napoved aktivnosti za ponedeljek dne 19. 3. 2018:
– V času od 18.3.2018 do 23.3.2018 poteka poostren nadzor cestnega prometa s poudarkom na nadzoru uporabe varnostnih pasov in ustreznih zadrževalnih sistemov [evropsko usklajen nadzor cestnega prometa »SEATBELT«].

OCENA PROMETNO VARNOSTNIH RAZMER

Prometno varnostne razmere na območju PU Maribor so bile v letu 2017 boljše kot v enakem obdobju 2016 [v letu 2016 so bile prometno varnostne razmere na območju PU Maribor najslabše v zadnjih petih letih]. V tem obdobju smo obravnavali 3.470 (3.542) ali 2 % manj prometnih nesreč. Od tega smo obravnavali 18 (22) prometnih nesreč s smrtnim izidom in 1.155 (1.238) ali 7 % manj prometnih nesreč s telesnimi poškodbami. V teh prometnih nesrečah je 19 (24) udeležencev umrlo, 101 (102) ali 1 % manj je bilo hudo telesno poškodovanih in 1.456 (1.580) ali 8 % manj lahko telesno poškodovanih. V letu 2017 je delež uporabe varnostnih pasov pri udeležencih prometnih nesreč znašal 92,6 % (90,5 %). V prometnih nesrečah IV. kategorije oziroma pri mrtvih udeležencih, ki bi lahko uporabljali varnostne pasove, je bil delež uporabe varnostnih pasov 50 % (46,7 %). Pri hudo telesno poškodovanih udeležencih je bil delež uporabe varnostnih pasov 70 % (57,6 %). Delež uporabe varnostnih pasov pri udeležencih v prometnih nesrečah je bil manjši od 92,6 % tudi na območju PP Ormož [90,9 %].

Privezanost z varnostnim pasom je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na posledice prometnih nesreč, kar kažejo tudi navedeni statistični podatki. Zato je treba z aktivnostmi policije vplivati na udeležence cestnega prometa, da bodo na vseh sedežih motornih vozil, kjer so vgrajeni varnostni pasovi, le te uporabljali na način kot ga je predvidel proizvajalec vozila. Poleg tega je z aktivnostmi policije treba vplivati tudi na starše, da bodo otroke v motornih vozilih prevažali varovane z ustreznimi zadrževalnimi sistemi, saj so otroci v prometnih nesrečah najpogosteje udeleženi kot potniki [praviloma v več kot 65 % deležu glede na njihovo udeležbo v cestnem prometu].

CILJI POOSTRENEGA NADZORA

Z aktivnostmi nadzora cestnega prometa nad uporabo varnostnih pasov, želimo doseči naslednje cilje:
– ponovno opozoriti na pomen dosledne uporabe varnostnega pasu med vožnjo;
– povečati stopnjo pričakovanja, da bodo vozniki in potniki, ki med vožnjo ne bodo uporabljali varnostnega pasu, ustrezno obravnavani, ter s tem povečati stopnjo uporabe varnostnih pasov, ki je pomemben dejavnik posledic prometnih nesreč;
– vplivati na dosledno uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok v cestnem prometu;
– slediti programu s področja varnostnih pasov iz temeljnih ciljev za delo policije na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa v letu 2018.

AKTIVNOSTI V ČASU IZVAJANJA NADZORA NAD UPORABO VARNOSTNIH PASOV

V času izvajanja poostrenih aktivnosti bomo na PP Ormož med rednim delom zagotovili intenziviranje izvajanja nadzora nad uporabo varnostnih pasov pri voznikih in potnikih, pri tem pa skladno z lokalno problematiko načrtovati lastne poostrene aktivnosti. Poseben poudarek pri nadzoru bo namenjen tudi prevozom otrok in uporabi ustreznih zadrževalnih sistemov ter nepravilni uporabi mobilnih telefonov med vožnjo.

Poleg izvajanja aktivnosti med rednim delom se bodo na območju PP Ormož izvajale naslednje aktivnosti:
– V sredo, 21. 3. 2018, v času od 7.00 do 14.00, bomo na območju celotne PU izvedli poostren nadzor s področja uporabe varnostnih pasov, po metodologiji PAS ter izvedli dva »ad hoc« poostrena nadzora s poudarkom na ugotavljanju neuporabe varnostnega pasu oz. zadrževalnih sistemov za otroke.
PRIPRAVILA:
Mitja Novak, policist I
in Edvard Cvetko, komandir