Policisti policijske postaje Ormož so ob opravljanju rednih nalog, v času od 7. ure, dne 17. 1. 2018, do 7. ure, dne 18. 1. 2018, obravnavali naslednje pomembnejše dogodke:

SREDA 17. 1. 2018:

Ob 13:53 uri smo bili obveščeni o delovni nesreči v naselju Sejanci. Med odstranjevanjem telefonskih vodnikov se je zaradi dotrajanosti podrl lesen drog, skupaj z na njega pripetim delavcem. Poškodovani je utrpel lahke telesne poškodbe in zavrnil zdravljenje v SB Ptuj.

Ob 14:31 uri nas je direktor enega od ormoških javnih zavodov obvestil, da so pri posodah s komunalnimi odpadki opazili odloženo PVC vrečo s svinjsko kožo. O neprimernem ravnanju neozaveščene osebe je bila obveščena ustrezna služba, katera bo poskrbela za odstranitev.

V zvezi z odpadnimi svinjskimi kožami na območju Ormoža smo preverili, da mora za tovrstni odpadek lastnik poskrbeti sam, saj ni organiziranega zbiranja ter odvoza svinjskih kož. Prav tako je bil opravljen razgovor s predstavnikom Komunalnega podjetja Ormož ki pravi, da je najustreznejše svinjsko kož zakopati v gnojno jamo oziroma zemljo.

Napoved aktivnosti za četrtek dne 18. 1. 2018:
– Od 15. 1. do 29. 1. 2018 bo potekal poostren nadzor cestnega prometa MOBITEL ˮVOZIMO PAMETNO!ˮ;
– Ob rednem delu bomo v cestnem prometu opravljali meritve hitrosti z laserskim merilnikom hitrosti, preverjali psihofizično stanje voznikov in opremljenost vozil z zimsko opremo.

PRIPRAVILA:
Kristijan Dogša, policist I
in Edvard Cvetko, komandir