KTV Ormož skladno z zakonom o volilni in referendumski kampanji (Ur. L. RS št. 41/2007 s spremembami in dopolnitvami v nadaljevanju, Zakon) določa in objavlja pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo programskega časa on državnozborskih volitvah, ki bodo potekale 13. julija 2014

Uredništvo bo volilno kampanjo pred državnozborskimi volitvami spremljalo na neodvisen
in nepristranski način, kot to določajo profesionalni novinarski standardi, novinarska etika in
uredniški kodeks. To se nanaša tako na vsebinski vidik kot tudi na način in obseg
spremljanja kampanje ter drugih z volitvami povezanih novic.

Uredništvo bo morebitne zahtevke za popravek oz. prikaz nasprotnih dejstev obravnavalo
skladno z določili Zakona o medijih. Pri tem zainteresirano javnost izrecno opozarja, da bo
objava popravka zavrnjena vsem, ki bi ta institut poskušali zlorabiti za posredno politično
kampanjo.

Kandidatkam in kandidatom, političnim strankam in listam KTV kot medij ne omogoča brezplačne predstavitve, predstavitve stališč in mnenj, ter volilnih programov.

Oglaševanje

Kabelska televizija Ormož vabi vse zainteresirane k oglaševanju in sporočanju oglasnih vsebin, na videostraneh, spletni strani, samopredstavitvah pogovornih in drugih oddajah, ter v oddaji soočenje pod enakopravnimi pogoji, v skladu s cenikom in ob navedbi naročnika oglasa. Naročila sprejemamo do zapolnitve programske sheme. Za točnost in resničnost navedb v oglasu odgovarja naročnik oglasa.

Kontaktni podatki oglasnega trženja: za oglase na video straneh (info@ktv-ormoz.si) oz. 041 662 899,
za oglase na spletni strani  Karolina PUTAREK (karolina.putarek@gmail.com)

CENIK OGLAŠEVANJA
POSAMEZNE STORITVE:
snemanje in enkratno predvajanje tiskovne konference pol. strank 8,00 EUR/min
enkratno predvajanje tiskovne konference kandidatk in kandidatov 8,00 EUR/min
objava ene video strani 8,00 EUR/dan
enkratno predvajanje video spota 30,00 EUR
objava na spletnem portalu KTV Ormož 200,00 EUR
izdelava video spota do ene minute 400,00 EUR
udeležba na soočenju 200,00 EUR

PAKET STORITEV – volilno oglaševanje 500,00 EUR v ta paket spada:
snemanje in predvajanje tiskovnih konferenc kandidatk in kandidatov, ter političnih strank
objava kandidatov na video straneh KTV – ORMOŽ in spletni strani KTV – ORMOŽ od 23.06.2014 do 11.07.2014
predvajanje video spota na KTV – ORMOŽ od 23.06.2014 do 11.07.2014, večkrat dnevno
udeležba na soočenju kandidatov

Vse cene iz navedenega cenika so brez DDV.

Plačila

Na osnovi naročilnice KTV Ormož potrdi oglaševanje in izstavi predračun. Naročnik mora stroške  predvajanja oglasov na osnovi izstavljenega predračuna poravnati pred prvo objavo. Po končanem oglaševanju bo KTV Ormož izstavila naročniku račun za dejansko realiziran obseg predvajanj.
Za vsa naročila se obrnite na naš naslov, kjer vam bomo z veseljem posredovali dodatne informacije glede vseh oglaševalskih opravil za kvalitetno predstavitev vaših kandidatov.

Direktor KTV Ormož:

Anton ŠALAMON