Kar šestnajst točk je bilo na današnji seji Občinskega sveta. Svetnik Vili Trofenik je predlagal, da se na dnevni red uvrstita točki, ki sta bili predlagani za izredno sejo:
1. Razlog za zavrnitev vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča nenevarnih odpadkov Dobrava
2. Problematika priprave in sprejemanja investicijske dokumentacije ter proračunov v Občini Ormož
A je predlog za razširitev dnevnega reda bil zavrnjen z večino glasov. Predalgal pa je tudi, da se z dnevnega reda umaknejo točke “Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Hardeška šuma d.o.o, z obrazložitvijo, da je Odlok škodljiv za občino Ormož; točka “Zaključni račun proračuna občine Ormož za leto 2011; ker po mnenju Trofenika ni pripravljen v skladu s predpisi in točka “Kadrovske zadeve”, kjer bi naj imenovali Nadzorni odbor, za kar pa ni pravne podlage. Tudi s tem predlogom se večina svetnikov ni strinjala.

Potem je Vili Trofenik županu Alojzu Sok predal pisno “zavezo”, da bo izstopil iz članstva v Občinskem svetu, in ne bo kandidiral za župana, niti se več mešal v politiko, v kolikor Alojz Sok odstopi z mesta župana.
Na vprašanje “Ali mislil resno”, je Vili Trofenik odgovoril:
KLIKNI SPODAJ:
ViliTrofenik_13sejaOS

Svetniki so med drugim potrdili Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Hardeška šuma d.o.o. (Foto: Karolina Putarek)

Na današnji 13.seji (Foto:Karolina Putarek)

Potrdili so zaključni račun proračuna občine Ormož za leto 2011 (Foto: Karolina Putarek)

O trendih varnostnih pojavov na območju občine Ormož je spregovoril komandir PP Ormož Edvard Cvetko (Foto: Karolina Putarek)