PRAVILA ZA IZRABO PROGRAMSKEGA ČASA KTV ORMOŽ
ZA PREDČASNE PARLAMENTARNE VOLITVE 2018

KTV Ormož v skladu z zakonom o volilni in referendumski kampanji objavlja pravila spremljanja volilne kampanje za predčasne parlamentarne volitve, ki bodo 3. Junija 2018
KTV Ormož bo zagotavljala enakopravnost vseh kandidatov in političnih strank pri predstavitvi stališč in enake pogoje za objavljanje volilno propagandnih sporočil.

1. SPREMLJANJE ZBOROVANJ IN JAVNIH PREDSTAVITEV
V obdobju predvolilne kampanja bo spremljala enako število oziroma največ eno zborovanje in javno predstavitev kandidatov in političnih strank . Prispevki s teh zborovanj in javnih predstavitev bodo informativni, brez komentarja novinarja – le z nizanjem dejstev in izjav podanih na zborovanju. Dolžina poročila je omejena na 90 sekund, v primeru izjave pa na 120 sekund.

2. VOLILNO OGLAŠEVANJE
Vsi zainteresirani kandidati in politične stranke bodo lahko predstavili svoja stališča s plačanimi spoti, prispevki ali video predstavitvami.
Cena video predstavitve kandidata ali politične stranke za enomesečno predstavljanje pri dolžini do 3 minute z predvajanji 10 krat na dan znaša 490,00 EUR.
Predstavljanje kandidatov in političnih strank na video straneh KTV Ormož in spletni strani KTV Ormož znaša 190,00 EUR za enomesečno predstavljanje.

TV SOOČENJE KANDIDATOV 2. OKRAJA, 8. VOLILNE ENOTE – snemanje do največ 90 minut – cena 300,00 EUR po kandidatu. Snemanje bo predvidoma v soboto 26.05.2018 dopoldan. Soočenje bo predvajano vsak dan od 28.05.2018 do vključno 01.06.2018 enkrat dnevno.

KTV Ormož bo objavljala oglase skladno z Zakonom o volilni kampanji samo z navedbo naročnika. Za vsebino oglasov je odgovoren naročnik. Naročnik mora dostaviti oglase na ustreznem nosilcu in skladno s tehničnimi normativi najmanj 2 delovna dneva pred prvim predvajanjem.
Za vse naročene oglase in predstavitve bo naveden naročnik oz. plačnik.
Za potrebe volilnih kampanj KTV Ormož ne omogoča brezplačnega oglaševanja in ne priznava na objavljene cene nikakršnih popustov.

3. PLAČEVANJE
Za vsako naročilo naročnik pošlje naročilnico. Na podlagi poslane naročilnice KTV Ormož izda predračun , ki mora biti plačan najmanj 1 dan pred pričetkom objave.
Vse v ponudbi navedene cene že vključujejo 22% DDV.

ODGOVORNA UREDNICA:
Karolina PUTAREK
Tel. 031 534 233
e- mail: karolina.putarek@gmail.com

DIREKTOR KTV ORMOŽ:
Anton ŠALAMON
Tel. 041 662 899
e-mail: info@ktv-ormoz.si