PRAVILA ZA OGLAŠEVANJE NA PROGRAMU KTV ORMOŽ
LOKALNE VOLITVE 2014

Lokalna televizija KTV Ormož skladno s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/2007) in upoštevajoč merila in načela novinarske etike objavlja pravila in pogoje za objavljanje predvolilnih dogajanj, predstavitve kandidatov, strank in njihovih programov v programu KTV Ormož
1. V programu KTV Ormož bomo predvolilno dogajanje spremljali v skladu z vsebinsko zasnovo programa in v okviru profesionalnih novinarskih načel. Nobena kandidatna lista, stranka oziroma kandidat ne bo v prednostnem položaju. V celoti bomo spoštovali določila zakona o volilni kampanji. Ob doslednem spoštovanju raznovrstnih idej, pogledov in nazorov bomo v predvolilnem času glede na naše kadrovske in tehnične možnosti skušali zagotoviti enakopravno poročanje o pomembnejših strankarskih predvolilnih dogodkih, če bomo o njih pravočasno pisno obveščeni.
2. Obdobje volilne kampanje se za kandidate, stranke in liste na lokalnih volitvah začne 30 dni pred dnevom glasovanja in konča 24 ur pred dnevom glasovanja.
3. O vsebini, načinu in dolžini tovrstnega poročanja uredništvo odloča avtonomno po pravilu informativne pomembnosti in predvsem v interesu gledalcev. Uredniki in novinarji televizije KTV Ormož bodo zavračali kakršnekoli pritiske od zunaj. V presojo in odločanje bodo sprejemali samo pripombe, ki bodo pisno posredovane na naslov uredništva.
4. O predvolilnih dejavnostih strank v informativnih delih programa bodo poročali samo naši stalni sodelavci, kar pomeni, da strankarskih izjav, razglasov in posebnih sporočil ni mogoče uvrščati v informativne dele programa KTV Ormož.
6. Za predstavitve in sporočila strank so na voljo redni propagandni bloki in poseben predvolilni blok »Lokalne volitve 2014« oziroma ostale oddaje skladno s posebnim volilnim cenikom. Oglasi morajo biti oblikovani skladno s 7. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji – torej z navedbo naročnika, in skladno s 50. členom Zakona o medijih –  za resničnost in točnost navedb odgovarja naročnik, ki ne sme vplivati na programsko zasnovo in uredniško neodvisnost medija- ter s slovenskim oglaševalskim kodeksom. Spoštovali bomo časovni vrstni red naročil.
Volilna pravila smiselno prirejena veljajo tudi za spletno stran www.ktv-ormoz.si.

Anton ŠALAMON l.r.
Glavni urednik KTV Ormož

CENIK- LOKALNE VOLITVE 2014
(CENIK-vse cene so brez DDV )

VIDEO STRANI „LOKALNE VOLITVE 2014”:
Tedenski paket video strani, ena stran, do 15 predvajanj na dan: 60,00 EUR
(vsak dodatni teden 30,00 EUR)
TV SPOT „LOKALNE VOLITVE 2014”:
Predvajanje EPP spota pred in med oddajami (4 do 6 x dnevno, teden dni) 140,00 EUR
(dolžina spota do največ 30 sekund, vsak dodatni teden 60,00 EUR)

TV ODDAJE „LOKALNE VOLITVE 2014”:
TV oddaja – samopredstavitev trajanje do 30 minut, posneta v
studiu dopoldne, predvajanje med 18. in 23. uro med delavniki,
z jutranjo in sobotno ponovitvijo: 120,00 EUR

TV oddaja- samopredstavitev, trajanje do 15 minut, posneta v
studiu dopoldne, predvajanje med 18. in 23. uro med delavniki,
z jutranjo in sobotno ponovitvijo: 90,00 EUR

Terensko snemanje in predvajanje prispevkov –novinarskih konferenc,
političnih strank, kandidatov, liste kandidatov 2x predvajanje 150,00 EUR

TV SOOČENJA „LOKALNE VOLITVE 2014”:

Snemanje in predvajanje soočenja največ treh županskih kandidatov,
posneto v studiu KTV Ormož (dolžina največ 60 minut, posneto v
dopoldanskem času oz. popoldanskem času, predvajanje med 20. in 22. uro
med delavniki, z jutranjo in sobotno ponovitvijo): 300,00 EUR
Stroške soočenja si razdelijo tisti kandidati, ki se soočijo

V primeru, da bo teden pred terminom soočenja prijavljenih več kandidatov, bo odgovorni urednik
po svoji presoji sestavil dve ali tri skupine. V eni skupini soočenja so lahko največ trije kandidati.
Soočenja bodo posneta:
predvidoma med 25.9.2014 in 30.09.2014 ob 10.uri

TV NOVIČKE „LOKALNE VOLITVE 2014”:
Objava kratke TV novice o kandidatu (do 30 sekund) 40,00 EUR
Objava daljše TV novice z izjavo kandidata (do 90 sekund) 70,00 EUR
SPLETNE STORITVE KTV:
Telop stranke ali kandidata objavljena
na spletni strani www.ktv.ormoz.si stane za teden dni: 50,00 EUR

Plačilo:

Za vse naročene storitve velja plačilo 100% avans. Naročnik mora naročene stroške storitve poravnati na osnovi izstavljenega predračuna pred objavo. Vsa naročila bomo obravnavali enako. Naročnik mora dostaviti oglase na ustreznem nosilcu in skladno s tehničnimi normativi najmanj tri dni pred prvim predvajanjem.
Naročila za predvolilno kampanjo so v predvolilnem obdobju poslovna skrivnost.

Za vsa naročila se obrnite na naš naslov, ali elektronska naslova info@ktv-ormoz.si ; studio@ktv-ormoz.si kjer vam bomo z veseljem posredovali dodatne informacije glede vseh oglaševalskih opravil za kvalitetno predstavitev vaših kandidatov.

Glavni urednik KTV Ormož:
Anton ŠALAMON