Čez 500 upokojencev MZDU Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž se je včeraj v Miklavžu pri Ormožu zbralo na svojem 34.srečanju. Gostitelji srečanja so bili upokojenci DU Miklavž pri Ormožu, ki so srečanje združili s svojo 70. letnico delovanja. Kot je v pozdravnem nagovoru povedala dolgoletna predsednica DU Miklavž pri Ormožu Slavica Mihorič, so jim na pomoč (spet) priskočili domači gasilci, ki so poskrbeli tako za šotor in prehrano, sploh pa postrežbo in vse kar organizacija takšnega srečanja terja.
Srečanja so se udeležili tudi vsi trije župani Alojz Sok, Jurij Borko in Mirko Cvetko, predsednik domače KS Emil Trstenjak ter Vera Pečnik – podpredsednica ZDUSa, Franc Hojnik – predsednik Pokrajinske zveze DU Spodnje Podravje in Silva Gorjup – podpredsednica Pokrajinske zveze DU Spodnje Podravje ter koordinatorka projekta »Starejši za starejše«, ki so zbrane tudi nagovorili in jim zaželeli prijetno snidenje. Da so skupaj varnejši in močnejši, je bila rdeča nit vseh pozdravnih nagovorov, sploh pa, da si želijo aktivnega staranja in dostojnega življenja v poznejših letih.
V kulturnem programu so sodelovali Štefka Novak, Franc Novak, Ljubica Simonič in Slavica Mihorič, ki so prebirali odlomke iz del rojaka Stanka Janežiča, vmes je nekaj pesmi v povezavi s prebranimi odlomki zapel Kvartet JERUZALEM. Z odrsko postavitvijo »Na preši« pa se je predstavila tudi domača folklorna skupina PODKEV, ki deluje pod vodstvom dr.Leonide Novak.
S šopkom so razveselili tudi najstarejšo članico DU Miklavž pri Ormožu 96-letno Frančiško Zadravec, sledila pa je podelitev priznanj zaslužnim upokojencem v posameznih društvih. Priznanja sta podelila Danica Majč – tajnica MZDU in Stanko Pignar- predsednik MZDU. Prejeli so jih: Majda Hodžar (DU Ivanjkovci), Marta Vnuk (DU Kog), Avgust Kocjan (DU Miklavž pri Ormožu), Mirko Ozmec (DU Ormož), Franc Hergula (DU Podgorci), Ljudmila Šavora (DU Središče ob Dravi), Rudolf Petek (DU Sveti Tomaž) in Anton Kace (DU Velika Nedelja).
Vera Pečnik – podpredsednica ZDUS, Franc Hojnik – predsednik Pokrajinske zveze Spodnje Podravje Ptuj in Silva Gorjup – podpredsednica Pokrajinske zveze Spodnje Podravje Ptuj so na koncu še slavljencem DU Miklavž pri Ormožu podelili ZLATO PLAKETO ZDUS-a, ZLATO PLAKETO ZDUS-a pa sta si ob priložnosti 70.obletnice DU Miklavž pri Ormožu prislužili tudi Slavica Mihorič dolgoletna predsednica DU Miklavž pri Ormožu in prostovoljka ter finančnica v DU Miklavž pri Ormožu Cvetka Zajko.
Uradni del je z nagovorom zaključil Stanko Pignar – predsednik MZDU Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki je med drugim spregovoril o pomenu združevanja upokojencev, o pomenu tovrstnih srečanj in o pomenu aktivnega življenja tudi v poznejših letih.