Svetniki Občinskega sveta so se na današnji seji seznanili s predlogom občinskega proračuna za leti 2017 in 2018.
Proračun za leto 2017 znaša 16.369.000 evrov od tega bi naj 48 odstotkov, kar pomeni nekaj čez 7.700.000 evrov šlo za investicije. Prioriteta so ceste, saj bi se v letu 2017 moderniziralo 37 odsekov cest (14,4 kilometre) kar znaša 1.343.000 evrov.
V letu 2018 pa bo proračun znašal 15.122.000,00 evrov, 45 odstotkov, kar pomeni okrog 6.600.000,00 evrov bo namenjenih za investicije. Tudi v letu 2018 bo 900.000,00 evrov namenjenih za obnovo ali modernizacijo cest v skupni dolžini 10,7 kilometra (34 odsekov).
Podrobno o investicijah za leti 2017 in 2018 vodja oddelka za finance MIRKO ŠEROD:

Svetniki so se s predlogom proračuna strinjali, tako bodo prihodnji teden tudi že javne razprave: V sredo na Kogu in v Miklavžu pri Ormožu, v četrtek v Ivanjkovcih in Ormožu in v petek v Podgorcih in v Veliki Nedelji. Z vsemi novimi predlogi in spremembami bi proračuna za leti 2017 in 2018 naj bila sprejeta 19.decembra.