OBVESTILO ZA PACIENTE GLEDE ZOBOZDRAVSTVENIH STORITEV

Spoštovani pacienti!

Odredba o začasnih ukrepih za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), v 3. členu določa, da se prekine izvajanje vseh zobozdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zobozdravstvene dejavnosti. To odredbo bomo dosledno upoštevali tudi v zobozdravstveni dejavnosti ZD Ormož.

Nujne zobozdravstvene storitve in storitve, katerih opustitev bi vodila v trajne okvare splošnega in ustnega zdravja, se izvajajo v nujnih zobozdravstvenih ambulantah.
Nujne zobozdravstvene ambulante so organizirane v ZD Maribor, ZD Ljubljana, ZD Celje, ZD Kranj, ZD Novo mesto, ZD Koper in ZD Nova Gorica.
Ta odredba se začne uporabljati 16.3.2020.

Tako še enkrat prosimo vse paciente, ki ste imeli redne termine, da do nadaljnjega na njih ne prihajate. O novih terminih boste obveščeni naknadno s strani posamezne zobozdravstvene ambulante.

Prosimo za razumevanje in sodelovanje.

Pripravila:
Vodja zobozdravstva
Martina Rudolf, dr. dent. med., spec. zobne in čeljustne ortopedije