Vlada se je zaenkrat odločila, da bo prebivalcem občin Ormož, Cirkulane, Majšperk, Markovci, Podlehnik, Ptuj, Središče ob Dravi, Sveti Tomaž, Videm, Zavrč in Žetale, ki so imele poškodovane stanovanjske objekte, sofinancirala nabavo najnujnejših sredstev (tudi prehrambne paketi, ozimnice, odeje, oblačila…) v skupni višini 250.000 evrov, in sicer preko Rdečega križa Slovenije v višini 125.000 evrov in Karitasa v višini 125.000 evrov. Ker gre za izredne dogodke, sredstev ni bilo možno ustrezno načrtovati, zato je vlada odločila, da jih zagotovi iz sredstev sklada proračunske rezerve. Tako zagotovljena sredstva bo navedenima organizacijama nakazala Uprava RS za zaščito in reševanje.

Ocenili so, da bo pomoč prizadetemu prebivalstvu najhitreje in najučinkoviteje razdeljena preko razvejane organizacijske strukture Rdečega križa Slovenije in Karitasa v sodelovanju z občinami. Z namenom, da bodo vsi prebivalci pridobili sredstva pod enakimi pogoji, bodo občine za dodelitev pripravile enotne pogoje.