1.septembra se je v občini Ormož v šolo odpravilo 1011 osnovnošolcev. Od tega jih je 89 v prvem razredu, 115 pa jih v novem šolskem letu osnovno šolo zaključuje.

Na OŠ Ormož je v novem šolskem letu skupaj 370 šolarjev, 24 jih imajo v 1.razredu, 38 jih osnovnošolsko izobraževanje zaključuje. OŠ Ivanjkovci ima 139 šolarjev, 12 jih je v prvem razredu, 16 v devetem. Na OŠ Miklavž pri Ormožu je 134 šolarjev, 9 jih je v prvem, 21 v devetem. V podružnični šoli na Kogu imajo 29 učencev, v prvi razred jih hodi 6.
V OŠ Velika Nedelja je 245 osnovnošolcev, 24 jih obiskuje prvi razred, 40 pa v deveti. Podružnična šola v Podgorcih ima 65 učencev, od tega jih je 10 v prvem razredu.
Na OŠ »Stanka Vraza« imajo v novem šolskem letu 29 šolarjev, na novo so se jim pridružili 4 učenci.

Na gimnaziji Ormož bo letos skupaj 170 dijakov, od tega 99 v programu predšolske vzgoje in 71 v gimnazijskem programu. V prvem letniku predšolske vzgoje bo letos 30 dijakov, prvi letnik gimnazijskega programa pa letos šteje 23 dijakov.

Na OŠ Središče ob Dravi imajo skupaj 153 osnovnošolcev. 18 jih je v prvem in 15 v devetem razredu. V OŠ Sveti Tomaž pa bo letos 157 šolarjev. 26 imajo prvošolcev, 13 pa jih bo v novem šolskem letu osnovno šolo zaključilo.