PRVI MLADINSKI OLIMPIJSKI KAMP OFEM Utrecht 2013:
Na kampu tudi štirje Ormožani
Na prvem od treh mladinskih olimpijskih kampov bodo sodelovali štirje Ormožani, člani slovenske rokometne reprezentance U16 in člani RK Jeruzalema Ormož: Saša Prapotnik in Uroš Krstič (strokovni štab), Rok Cvetko in Miha Kolmančič (igralca). Zaradi poškodbe bo prvi del priprav spustil še peti član reprezentance Matic Topolovec. Slovenska reprezentanca se bo skupaj z ostalimi športniki (skupaj 74 športnikov; 18 trenerjev) pripravljala za Olimpijado mladih, ki bo potekala meseca julija 2013 na Nizozemskem v Utrechtu. Program priprav Olimpijskega komiteja je izvrstno pripravljen in vsi športniki ter trenerji bodo imeli priložnost pridobiti bogate izkušnje, ki bodo še kako prav prišle v prihodnosti. Na Olimpijadi mladih na Nizozemskem bo sodelovalo 2700 športnikov iz 49 evropskih držav, starosti od 13 do 19 let, v 9 različnih športih. Slovenijo bodo v ekipnem športu zastopali fantje rokometaši. Na rokometnem turnirju bo sodelovalo 8 držav.

Lokacija: Debeli Rtič z okolico
Datum: petek 26. – torka 30. oktobra 2012
Udeleženci: kandidati – športniki in trenerji za nastop na OFEM Utrecht 2013

UVOD
Odbor za vrhunski šport pri OKS namerava s sodelovanjem strokovnih partnerjev Centra za Medicino in Šport pri ZVD in Inštituta za šport pri FŠ (v prihodnosti z Olimpijskim inštitutom) dodatno pomagati pri razvoju športne vadbe mladih športnikov kandidatov za nastope na EYOF in MOI. Pomoč bi bila v največji možni meri povezana z novimi tehnološkimi, raziskovalnimi in organizacijskimi metodami v procesu vadbe, ki ne bi temeljili le na osnovi izkušenj in intuicije, ampak tudi na merilnih tehnologijah, s katerimi dobimo objektivne kazalce o funkcionalnem stanju mladih športnikov. Na osnovi pridobljenih podatkov bi bilo mogoče izbrati najoptimalnejše metode in sredstva treninga ter načrtovati in spreminjati telesno pripravljenost posameznega športnika.

Osnovni cilj treninga je optimalen razvoj gibalnih sposobnosti (moči, hitrosti, vzdržljivosti, koordinacije, ravnotežja, natančnosti) in optimalna telesna sestava posameznika (mišična masa, maščobna masa) ob uspešnem in učinkovitem izvajanju športne tehnike, ki jo določajo sposobnosti kot so: eksplozivna moč, agilnost, sklepna stabilizacija (togost mišic in tetiv, senzo-motorika), koordinacija (medmišična in znotraj-mišična), odrivna moč in hitra moč (pliometrija).

Namen vključene funkcionalne diagnostike je izmeriti podatke o telesni sestavi in gibalnih sposobnostih, s katerimi lažje in bolj natančno izdelamo programe individualnega in dopolnilnega treninga ter treninga v homogenih skupinah. Vadbeni programi in procesi bodo utemeljeni z rezultati funkcionalnih in biomehanskih testiranj, ki nam omogočajo sestaviti tudi preventivne programe vadbe in kvalitetnejšo pripravo na tekmovalno sezono. V tem procesu bodo sodelovali strokovnjaki centra za medicino in šport, zdravniki (specialisti medicine športa), ortopedi, fizioterapevti, nutricionisti in trenerji specialisti.

Z izmerjenimi rezultati funkcionalne diagnostike se bo lažje in bolj natančno postavilo temelje načrtovanja vadbe. Načrtovanje vadbe bo vsebovalo individualni program za športnika (kondicijski trening – preventiva, izboljšanje deficitov v telesni pripravljenosti) ter programe za homogene skupine.

Vodilo delovanja Odbora za vrhunski šport pri OKS in sodelujočih partnerjev je bilo zgledovanje po delujočih modelih zlasti v zimskih športnih panogah zelo uspešnih držav (Norveška, …).

NAMEN KAMPA
Uspehi slovenskih športnikov mlajših kategorij so nedvomno izjemni, za kar gre zasluga vzpostavljenemu sistemu delovanja v različnih športnih panogah, predanemu in kvalitetnemu delo trenerjev in talentu ter marljivemu delu mladih športnikov. Vendar je mogoče po naši oceni nivo dela in posledično uspehov dvigniti na še višji nivo. To je tudi osnovni namen mladinskih kampov z udeležbo mladih športnikov in njihovih trenerjev.

Naša želja je:mladim športnikom in njihovim trenerjem ponuditi nova znanja,
trenerje in strokovne vodje zvez motivirati k uporabi novih znanj in metod,
ponuditi ustrezno zdravniško in fizioterapevtsko podporo v procesu treninga,
sistematično načrtovati, izvajati, nadzirati in ocenjevati sistem treninga,
preko meritev inicialnega, etapnega ter končnega stanja pridobiti vpogled v športnikov napredek in osnovne predispozicije posameznih generacij,
med športniki različnih športnih panog, potencialnimi bodočimi olimpijci, ustvarjati ekipni duh, ki jih bo pri nadaljnjem delu dodatno motiviral in povezoval.

CILJ KAMPA
Preko etapnih ciljev uspešen nastop na OFEM Utrecht 2013 in vzpostaviti sistem delovanja, ki bi dodatno pomagal pri dolgoročnem cilju uspešnemu nastopu mladih športnikov na MOI Nanjing 2014.

Sistemski cilji projekta:
pomoč pri vzpostavitvi dolgoročne strategije strokovne podpore panožnim programom vadbenega procesa mladih športnikov,
navajanje na sistematičen pristop do meritev že pri mladih športnikih,
ustvarjanje centralnega arhiva podatkov mladih športnikov s ciljem pravilno usmerjati njihovo vadbo,
transfer teoretičnih znanj in praktičnih izkušenj v prakso,
medsebojno sodelovanje in zaupanje vseh v projekt vključenih akterjev.

VSEBINA IN PROGRAM KAMPA
Športne panoge na programu: atletika, cestno kolo, športna gimnastika, judo, plavanje, tenis in glede na kvalifikacije rokomet kot ekipna panoga; košarka se ni kvalificirala, odbojko je potrebno počakati na april 2013.

Udeleženci: športniki – kandidati za nastop na OFEM Utrecht 2013:

Športniki: 74
Trenerji: 18

Termin: 26. – 30. 10. 2012
Namestitev: Hotel Arija in Hotel Bor
Lokacija: Debeli Rtič z okolico
atletika: atletski stadion, OŠ Ankaran
kolesarstvo: ceste v okolici
gimnastika: se ne udeleži, zaradi tekmovanj
judo: športna dvorana Bonifika
plavanje: bazen v Trstu
tenis: TK Koper
rokomet: športna dvorana Bonifika