Tudi v občini Ormož današnji dan poteka v znamenju PRVEGA šolskega dne;
kot je videti in slišati – je za vse poskrbljeno; tako za namestitve v šolah, šolske potrebščine – in varen prihod v šolo za blizu 1000 osnovnošolcev ( natančno 997) – v 4 osnovnih šolah ( Ormož, Ivanjkovci, Velika Nedelja in Miklavž pri Ormožu )- in v dveh podružnicah ( Kog in Podgorci).
Današnji – prvi šolski dan pa bo najbrž nepozaben za vse, ki šolski prag letos prestopajo prvič – teh je v občini Ormož letos 122.
119 pa je tistih, ki letošnje šolsko leto obiskujejo deveti razred.

Tako v OŠ Miklavž pri Ormožu kot v OŠ Ivanjkovci danes pripravljajo posebne slovesnosti, namreč – z novim šolskim letom bosta znotraj omenjenih osnovnih šol delovala tudi sicer že obstoječa vrtca, ki sta se po sklepu ormoškega občinskega sveta – zaradi racionalizacije stroškov izločila iz Vzgojno izobraževalnega zavoda VRTEC ORMOŽ.

Današnji dan pa bo najbrž nepozaben tudi za 29 novih dijakov na ormoški gimnaziji, ki so se pridružili ostalim 97 dijakom. Tako bo ormoško gimnazijo letos obiskovalo 116 dijakov, od tega se jih bo na zrelostni izpit pripravljalo 41.

Pa tudi na OŠ v sosednji občini Središče ob Dravi smo se oglasili. Tam bodo letos imeli 131 učencev; 14 jih bo letos prvič sedlo v klopi; 15 pa jih imajo v devetem razredu. V sklopu OŠ Središče ob Dravi deluje tudi vrtec, kjer imajo z novim šolskim letom 79 otrok. Ponosni pa so na obnovljeno zgradbo vrtca, saj jim je čez poletje uspelo obnoviti nekaj igralnic in fasado.

V Osnovni šoli Sveti Tomaž je danes v šolske klopi sedlo 182 učencev, od tega prvič petnajst, 9. razred obiskuje 27 učencev.

Osnovno šolo Stanka Vraza, šolo s prilagojenim programom v Ormožu bo letos obiskovalo 30 učencev, štirje od njih so v šolske klopi sedli prvič.

…pa naj se novo šolsko leto začne! Srečno.