Mladi raziskovalci na OŠ ORMOŽ (Jure Kosi, Jan Štibler in Uroš Bauman) pod mentorstvom učiteljic Mateje Brumen Štibler in Darje Horvat so prišli na zamisel, kako gibalno oviranim osebam omogočiti lažje vstope v različne objekte s stopnicami, visokimi pragovi ali čez cestne robnike v mestu. Z vso vnemo so se lotili raziskovanja, kako pa ljudem na vozičkih olajšati gibanje in mesto Ormož napraviti prijazno invalidom. Med brskanjem po spletu so naleteli na članek o klančini iz lego kock in bili navdušeni.
Pripravili so tudi spletni anketni vprašalnik, v katerem so ugotovili, da so občani naklonjeni temu, da se v Ormožu uredijo dostopi do javnih institucij in drugih prostorov tudi za gibalno ovirane ljudi. Lokalna podjetja, ki so sodelovala v drugem anketnem vprašalniku pa bi z veseljem tudi sama kupila klančino iz lego kock in tako pripomogla k boljši dostopnosti do njihovih poslovnih prostorov.
Najprimernejši prostor za postavitev klančine se je mladim raziskovalcem (za začetek) zdel vhod v TIC (JZ TKŠ) v Ormoškem gradu. Idejo o klančini so najprej zasnovali s pomočjo programa SketchUp-3D, njihovo vodilo pa je bilo, iz lego kock zgraditi klančino, po kateri se bodo osebe na invalidskih vozičkih brez težav zapeljale v TIC.
Potrebovali so, seveda, dovoljenje župana Danijela Vrbnjaka, ki jim je z veseljem prisluhnil. Nad njihovo idejo je bil navdušen in jim ponudil tudi finančno pomoč za nabavo lego kock. Idejno zasnovo so skozi intervjuje predstavili še Javnemu zavodu za turizem, kulturo in šport Ormož, Varstveno delovnemu centru Ormož, Društvu invalidov Ormož ter Obrtni zbornici Ormož. Povsod so naleteli na odobravanje in podporo.
Mladi raziskovalci trenutno pridno gradijo klančino in se trudijo, da bi do konca meseca marca svoj izdelek predali v uporabo Javnemu Zavodu za turizem, kulturo in šport Ormož, kar bo gibalno oviranim osebam omogočilo dostop do TIC-a.
Klančin iz lego kock v Sloveniji še nihče ne izdeluje, zato je njihova ideja inovativna, ker pa bo v izdelano klančino vpisan tudi logotip Jeruzalem Slovenija, bodo mladi raziskovalci poskrbeli tudi za promocijo naše turistične destinacije.