V Uradnem vestniku občine Ormož je objavljen javni razpis za dodelitev štipendij in drugih oblik študijskih pomoči za šolsko leto 2013/2014. Za študente dodiplomskega študija od 2.letnika naprej občina Ormož razpisuje 12 štipendij,
6 štipendij namenja za povračilo šolnin študentom dodiplomskega ter podiplomskega študija; 2 (dve) za sofinanciranje priprav magisterskih nalog in doktorskih dizertacij ter za sofinanciranje specialističnega študija v tujini.
3 (trem) študentom bo s štipendijo pomagala pri študiju v tujini, 10 (deset) štipendij pa namenja nadarjenim dijakom in študentom iz občine Ormož – med katerimi bodo imeli prednost dijaki ormoške gimnazije in študentje, ki so tudi maturirali na ormoški gimnaziji.
Rok za prijavo na razpis je do vključno 09.november letos.