Občinski svet Sveti Tomaž je pozitivno mnenje dal enostavno vsem šestim kandidatkam za ravnateljico osnovne šole Sveti Tomaž. Namreč vseh šest kandidatk (sedanja ravnateljica, domačinka Pepca Kupčič; Irma Murad iz Velikega Brebrovnika, Mileva Kralj Buzeti iz Žerovincev; Mojca Perić iz Lenarta; Romana Slana iz Maribora in Anica Toplak iz Markovcev) pogoje izpolnjujejo. To pa pomeni, da bo končno odločitev moral sprejeti svet zavoda osnovne šole.

Sicer pa so tomaževski svetniki med kadrovskimi zadevami pozitivno mnenje dali tudi Slavku Petku za ravnatelja Glasbene šole Ormož, in se med ostalimi točkami na dnevnem redu seznanili s predlogom sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu; soglašali z določitvijo cen za ravnanje z odpadki, oskrbo s pitno vodo in odvajanja ter čiščenja odpadnih voda, ki jih je na podlagi elaboratov predstavilo Komunalno podjetje Ormož. Niso pa se strinjali z novim stroškom, ki nastaja pri izvajanju gospodarske javne službe odvajanje odpadnih in padavinskih voda oziroma , ki ga predstavlja čiščenje greznic, župan Mirko Cvetko pojasni: