Osnovna šola „Stanka Vraza“ Ormož danes ob 17.00 uri v tamkajšnjem Kulturnem domu pripravlja dobrodelno prireditev, ki so jo naslovili „ S srcem drugačen“.
V pripravo programa so se vključile vse osnovne šole v občini Ormož ter osnovni šoli Sveti Tomaž in Središče ob Dravi; Gimnazija, Vrtec, Glasbena šola, Center starejših občanov Ormož ter Folklorni skupini Varstveno delovnega centra Ormož in Podgorci.
Dobrodelne prispevke na prireditvi bodo organizatorji – osnovna šola Stanka Vraza, ki je šola s prilagojenim programom – namenili za nakup prepotrebnih igral namenjenih svojim gibalno oviranim učencem.
V Ormožu prireditev po številu sodelujočih štejejo za eno večjih letošnjih dobrodelnih prireditev, vsakemu obiskovalcu pa se bodo za dobrodelni prispevek zahvalili s priložnostnim darilom.