Kmalu po zaključku letošnjega šolskega leta je občina Ormož pristopila k energetski sanaciji treh šolskih zgradb in vrtcev. Gradbena dela, ki jih izvaja podjetje TAMES iz Ptuja, so v teku in bodo predvidoma dokončana v drugi polovici oktobra. Tiskovno konferenco je župan sklical z namenom, da pojasni vzrok, zakaj izvedbena dela niso bila zaključena do začetka novega šolskega leta:
Energetska sanacija zajema menjavo stavbnega pohištva, toplotne izolacije fasad, izolacije stropov, vgradnjo toplotnih črpalk za ogrevanje šolskih stavb v Miklavžu in na Kogu, ter vgradnjo kotla na lesne pelete v šoli v Ivanjkovcih, v Ivanjkovski šoli pa bodo zamenjali tudi razsvetljavo z varčnejšo. Občina Ormož energetske sanacije izvaja s finančno pomočjo države in sredstev iz Kohezijskega sklada, z namenom zmanjšati stroške ogrevanja in vzdrževanja omenjenih stavb, zmanjšati negativne vplive na okolje, kar pomeni zmanjšati emisije CO2; predvsem pa povečati toplotno ugodje učencev in zaposlenih.


Kljub gradbenim delom na šolskih zgradbah, se je pouk začel s prvim septembrom. Tako v Ivanjkovcih, kot v Miklavžu in na Kogu so našli prostorske rešitve. V Ivanjkovcih so se na prvi šolski dan zbrali v tamkajšnjem domu kulture in na atletskem igrišču, s 4. septembrom pa so s poukom že lahko začeli v šolski stavbi. S pomočjo prostorov krajevnih skupnostih pa prostorsko stisko rešujejo tudi na OŠ Miklavž pri Ormožu in na podružnični šoli na Kogu.

Ministrstvu za infraskrukturo RS se ni mudilo

Občina Ormož se je na razpis pripravljala nekaj let, večina dokumentacije za energetsko sanacijo je bilo pripravljene že leta 2013, saj je v tem času bilo potrebno napraviti temeljite energetske preglede vseh sedmih javnih stavb, pripraviti projektno dokumentacijo, potrebne investicijske dokumente, preveriti interes javno-zasebnega partnerstva in podobno ter čakati na razpis Ministrstva za infrastrukturo. Ta je končno bil objavljen 25.novembra lansko leto. Prijavo na razpis so potem z občine poslali 6.januarja letos, vmes je namreč bilo potrebno izbrati tudi najugodnejšega izvajalca in k vlogi že priložiti tudi podpisano pogodbo z izvajalcem. Sklep o odobrenih sredstvih je občina dobila 21.aprila, a so se dela lahko začela šele po podpisu pogodbe s pristojnim ministrstvom o dejansko odobrenih sredstvih, kar pa se zgodilo šele 22.junija. To je pa tudi bil vzrok, zakaj so se dela začela kasneje, kot bi si želeli, in se zavlekla v novo šolsko leto.

Energetska sanacija čaka še šolske zgradbe v Ormožu in v Veliki Nedelji ter velikonedeljsko športno dvorano

V času poletnih počitnic prihodnje leto je v načrtu še energetska obnova šolske stavbe v Ormožu in v Veliki Nedelji, kjer pa je v načrtu tudi obnova športne dvorane. Gre torej za sedem javnih stavb: 5 šol, en vrtec in ena telovadnica, ki imajo skupaj 15.861 kvadratnih metrov ogrevalnih površin.


Investicija znaša okoli 2milijona 900 tisoč. Omenjene energetske obnove bodo financirane z dveh virov. 861 tisoč evrov bo nepovratnih kohezijskih in državnih sredstev; nekaj več kot 2 milijona pa bo iz proračuna zagotovila občina Ormož. Projekt energetske sanacije vseh javnih stavb v občini bo tako zaključen 31.avgusta prihodnje leto. Gre za velik projekt, ki se bo v teku prihodnjih let zagotovo izkazal kot odlična naložba. Samo strošek ogrevanja se bo s približno 152 tisoč predvidoma znižal na 80 tisoč, kar pomeni 47,7 odstotkov manjši strošek za Občino.

Na naslovni fotografiji (z leve): Vlado Hebar- ravnatelj OŠ Miklavž pri Ormožu s podružnico Kog; mag.Karmen Štumberger – vodja oddelka za gospodarstvo; Alojz Sok – župan in Nada Pignar – ravnateljica OŠ Ivanjkovci