Župan Alojz Sok je najprej iz dnevnega reda umaknil točko o preoblikovanju pošte Velika Nedelja v pogodbeno pošto, namreč direktor pošte je prisotnost na seji opravičil, tako da bo beseda o tem tekla na prihodnji seji.

Nadaljevali so s potrditvijo zapisnika 14.dopisne seje, kjer so potrdili DIIP za ureditev postajališč za avtodome v občini Sveti Tomaž in v Ormožu. Namreč občini se kot partnerici prijavljata na PRVI javni poziv Lokalne akcijske skupine UE Ormož za sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, in sicer za ureditev postajališč za avtodome. Dve bosta v Svetem Tomažu, dve v Savcih in štiri v Ormožu. Projekt je vreden blizu 83 tisoč evrov ( 82.758,99 evrov), od tega si občini iz Sklada obetata dobrih 57 tisoč evrov (57.659,95 evrov), občini partnerici pa bi prispevali vsaka po nekaj čez 12 tisoč evrov (Sveti Tomaž: 12.794,04 in Ormož: 12,305,00 evrov).

V nadaljevanju seje so potrdili tudi DIIPa za komasacije in agromelioracije na Sodinskem in Seneškem polju;
potrdili dopolnitve k Odloku o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe – oskrbe s toplotno energijo v občini Ormož
in Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena; ter odlok o spremembah OPN (Občinskega prostorskega načrta). Ob slednjem so se svetniki strinjali, da so postopki pri spremembah Občinskih prostorskih načrtov absolutno predolgi, predvsem, ko so spremembe nujno potrebne za postavitev industrijskih objektov. Gotovo, da to odvrne večino investitorjev. S potencialnim kupcem za nakup nekdanje tovarne sladkorja, da so podpisali »pismo o nameri«, a vprašanje je, »kako dolgo bo investitor še pripravljen čakati«, je dejal župan Alojz Sok.
Sprejeli pa so tudi DIIP za modernizacijo cest v občini Ormož za leto 2017. V načrtu je modernizacija 14 kilometrov in 860 metrov cest različnih dolžin – najkrajši je 80, najdaljši pa 1540 m, kar bo stalo blizu milijon in pol evrov (1.498.660,00 evrov).
Po prvi obravnavi so sprejeli še Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vrtca Ormož in OŠ Velika Nedelja. Svetniki so imeli precej pomislekov, čeprav so se na koncu strinjali, da pa se vrtec v Podgorcih naj priključi OŠ Velika Nedelja, če je takšen predlog oziroma želja, tako zaposlenih, kot staršev otrok v vrtcu. Vrtec v Veliki Nedelji pa naj do nadaljnjega še ostane enota Varstveno izobraževalnega zavoda VRTEC Ormož.
Na seji so svetniki sprejeli tudi letni program športa za katerega občina namenja nekaj čez dvesto tisoč, in program ljubiteljske kulture, za katero pa namenja okrog 45 tisoč evrov.

Pri kadrovskih zadevah pa so za vršilko dolžnosti direktorice za dobo šest mesecev novega Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož imenovali Simono Kosi, ki je trenutno zaposlena na Turistično informativnem centru.

Pod točko “pobude, predlogi in vprašanja svetnikov”: denar, Gubčeva cesta in Safilo

Med pobudami in vprašanji svetnikov, je svetnik Jani Ivanuša županu postavil tri vprašanja. Prvo, kaj bo občina z denarjem, ki jih je po uspešni tožbi za gradnjo vrtca v Veliki Nedelji prejela od države? Drugo vprašanje je bilo tudi pobuda, da bi se nujno moral spremeniti prometni režim v zelo ozki Gubčevi ulici v Ormožu; tretje pa, kakšne so natančne informacije, ki jih ima občina v zvezi s podjetjem Safilo, ki bi do konca meseca marca naj odpustilo nekaj čez 200 delavcev.

Župan je odgovoril, da je občina od države dobila dne 28.12.2016 povrnjenih 809.694,87 evrov. (V januarju so od tega morali 23,70 evrov vrniti). To je znesek za katerega je občino oškodovala vlada Alenke Bratušek, je še pojasnil župan in dodal, da je sedanji minister Zdravko Počivalšek na srečo dovolj razumen, da je treba sodbe sodišč spoštovati in je država le nakazala že davno pripadajoča sredstva. Ker je nakazilo bilo po sprejetju proračuan za leto 2017, bodo sredstva porazdeljena z rebalansom. Zakaj jih bo občina porabila, se še ne ve.
Ker je svetnik Jani Ivanuša dejal, da se boji, da bodo sredstva šla za obnovo kapelic in cest, je župan pojasnil, da je občina v zadnjih petih letih v obnovo sakralnih spomenikov vložila le 30 tisoč evrov. V večini primerov je šlo za sofinanciranje, ker običajno v največji meri itak obnove financirajo krajani sami. Meni pa, da bi morali v ta namen vlagati več sredstev.
Kar se tiče prometnega režima v zelo ozki Gubčevi ulici, je župan povedal, da se v tej ulici prometni režim ne bo spreminjal, pač pa bo dostop lažji potem, ko bo zgrajena povezovalna cesta od Vrtnarske do Gubčeve ulice. Ta bo zgrajena na severni strani ulice, sočasno z gradnjo večstanovanjskega objekta, ki ga bo v Vrtnarski ulici gradilo Komunalno podjetje. Kar se tiče odpuščanja v podjetju Safilo, pa je župan povedal, da je Safilo za informacije zelo zaprto podjetje, in da se v vsakem trenutku lahko še kaj spremni. Zaveda pa se, da bo izguba tolikih delovnih mest velik udarec za našo že itak manj razvito občino.

Posnetek seje bo v četrtek ob 21.20 uri 1.del in v petek ob 20.uri 2.del.