Sestanek je bil namenjen posvetu konzorcija, ki ga sestavljajo civilne iniciative Ljutomer – Ormož, Gorišnica, Videm pri Ptuju in Markovci.
Sklenili so, da počakajo še do 09.novembra, potem pa bodo s strani vlade zahtevali konkretnega sogovornika, ( ministra ali celo predsednika vlade) in zahtevali pojasnila in končno konkretne rešitve! Svoje aktivnosti pa nameravajo okrepiti še z večjimi razsežnostmi izvajanja državne nepokorščine. To naj bi storili s protestnim shodom pred pristojnim ministrstvom. Namreč ogorčeni so nad samim postopkom umeščanja daljnovoda v prostor, ki traja že več kot 10 let, predvsem pa želijo opozoriti na diskriminatoren in nesprejemljiv postopek umeščanja daljnovoda. Ljutomerčani, ki so bili sploh proti gradnji daljnovoda, so popustili, še vedno pa so proti predvideni trasi daljnovodov, ki bi skrajno uničila kvaliteto bivanja najmanj 40tim domačijam. Zahtevajo, da se znova prouči njihov predlog o trasi, kjer se daljnovod sicer že nahaja, ali pa da se trasa daljnovoda umesti ob stari strugi reke Drave ter da se izvede študija vplivov na okolje.

Zbrani na včerajšnjem sestanku v Ormožu, med katerimi se je nahajal tudi Karel Lipič – predsednik Zveze ekoloških gibanj Slovenije so med drugim ugotavljali kršenje Aarhuške konvencije, ki sicer javnosti zagotavlja obveščenost in soodločanje pri okoljskih projektih. Državi ob tem očitajo neupoštevanje načela previdnosti, investitorju pa sporočajo, da je z optimalnim nameščanjem električnih inštalacij mogoče zmanjšati izpostavljenost stanovalcev. Prav tako nasprotniki predlagane trase menijo, da ni bil upoštevan kodeks dobre prakse, ki naj bi zagotavljal odkrit dialog z javnostjo, posvetovanje s predstavniki lokalnih skupnosti in iskanje kompromisne rešitve. Kot ob tem poudarjajo, investitor ni prisluhnil širši lokalni javnosti glede njihovega predloga poteka trase.

Gre za daljnovod – napetosti 400 kilo-voltov, ki bo potekal od Cirkocev do mejnega prehoda Pince . Na dožini nekaj čez 80 kilometrov bo imel 264 stebrov, ki bodo razporejeni po občinah Kidričevo, Videm pri Ptuju, Markovci, Gorišnica, Ormož, Ljutomer, Beltinci, Črenšovi, Velika Polana in Lendava. Čez ormoško občino je trasa predvidenega daljnovoda poteka na razdalji 16 kilometrov.