Z OOZ ORMOŽ obveščajo, da Slovenski podjetniški sklad preko Javnega razpisa P7R nudi ugodne kredite za financiranje poslovanja in financiranje investicij.

Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe in samostojni podjetniki) iz območja Pomurja, Maribora z okolico, Poklopja, Hrastnika, Radeč in Trbovelj.

Pogoji najema kredita so sledeči:

– Maksimalna vrednost kredita od 5.000 do 25.000 EUR.

– Ugodna obrestna mera, 1,1 % – fiksna.

– Doba odplačevanja do 5 let.

Kredit lahko krije do 85% vrednosti upravičenih stroškov.

Podjetje lahko s kreditom financira:

– izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov),

– izdatki za nematerialne naložbe (nakup patentiranih pravic, licenc, znanja in ne patentiranega tehničnega znanja podjetja),

– izdatki za nakup materiala in trgovskega blaga,

– izdatki za nakup storitev,

– izdatki za plače (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom), a največ do 50 % zneska kredita.

Upravičeni stroški lahko nastanejo v obdobju med 1.12. 2017 in 05.12.2018.

Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki imajo bonitetno oceno S.BON-1 po Ajpesu med razredi SB1 in SB8.

Roki za prijavo na javni razpis so: 1. 2. 2018, 1. 3. 2018, 1. 4. 2018, 1. 5. 2018, 1. 6. 2018, 1. 7. 2018, 1. 9. 2018 in 1. 10. 2018.

V kolikor razmišljate o prijavi na javni razpis Vam priporočamo, da se prijavite vsaj do 1.4.2018, saj obstaja verjetnost, da bodo sredstva kasneje pošla.

Povezava do javnega razpisa:

http://www.podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=62

Za več informacij lahko pokličete:

Boruta Slaviča na 041 357 166