Okroglo mizo na temo »Pomen zgodnje obravnave otrok s posebnimi potrebam«, je organiziral lokalni odbor SMC Ormož. Osrednja gostja je bila poslanka iz vrst SMC-eja doktorica Jasna Murgel, ki je tudi predlagateljica Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Zdajšnja pomoč takšnim otrokom v Sloveniji ima številne pomanjkljivosti«, je dejala dr. Murgleva in dodala, da pa je največja pomanjkljivost ta, da pomoč ni enakomerno porazdeljena in dostopna vsem, ki bi jo potrebovali, ter da ni urejena v sistem. Nevladne organizacije (Sonček, Sožitje in drige…), ki se posvečajo skrbi za otroke s posebnimi potrebami, z motnjami v duševnem razvoju in s cerebralno paralizo, si sicer že več kot dvajset let prizadevajo za dobro organizirano, multidisciplinarno, v družino usmerjeno zgodnjo obravnavo te skupine otrok, a brez zakonske podlage in pomoči države, vsa njihova prizadevanja niso prinesla želenih rezultatov. Letos aprila pa je tako poslanka v DZ dr.Jasna Murgel uspela vložiti predlog novega zakona, s CILJEM zagotoviti varstvo otroka s posebnimi potrebami ter multidisciplinarno obravnavo otroka ter njegove družine: ”Razširili bomo razvojne ambulante, kjer so ti otroci obravnavani in zagotovili financiranje s strani države za razvojne oddelke vrtcev za otroke s posebnimi potrebami,” je še izpostavila poslanka dr. Murgel.
S svojimi izkušnjami in predlogi so na okrogli mizi sodelovali še: Nataša Gregur, unv. dipl. psihologinja, svetovalka v ormoškem vrtcu, mag. Mojca Visenjak – ravnateljica Osnovne šole Stanka Vraza Ormož; Dušan Kolarič,dr. med.spec.ped. – strokovni vodja Zdravstvenega doma Ormož in Mojca Žnidarič, mag.javne uprave – svetovalka na Zavodu za zaposlovanje, Urad za delo Ormož.

Vabljeni k ogledu zanimive “okrogle mize” v okviru oddaje AKTUALNO v petek ob 20.uri; v soboto ob 10.uri ter v nedeljo ob 09.30 uri.