Avtorici prispevka in fotografij: Jana Antolič ZRS BISTRA PTUJ/ Karolina Putarek

Ob priložnosti vstopa Hrvaške v Evropsko unijo sta ZRS Bistra Ptuj in Terme Ptuj 1. julija 2013 pripravila strokovno srečanje turističnih delavcev z obeh strani meje. Srečanje je potekalo v Grand Hotelu Primus. Delovnemu srečanju je sledila predstavitev hrvaškega obmejnega turizma pred mestno hišo na Ptuju in slavnostni dvig zastav v parku evropskih zastav – Europarku.

Strokovno srečanje sta odprla direktorica ZRS Bistra Ptuj, dr. Aleksandra Pivec in svetovalec uprave Save turizem d. d. Gorazd Bedenčič. Namen srečanja je bila razprava o priložnostih in izzivih v turizmu ob vstopu Hrvaške v EU ter navezava še tesnejših vezi med hrvaškimi in slovenskimi turističnimi akterji na obeh straneh meje. Razpravo je moderiral Peter Vesenjak iz Hosting d.o.o.

Srečanja so se udeležili predstavniki razvojnih agencij, turističnih organizacij iz Ptuja in Maribora ter turistični ponudniki iz Ptuja ter okolice na slovenski strani. S hrvaške strani so se srečanja udeležili predstavniki Krapinskih toplic, Varaždinskih toplic, hotela Trakoščan, s turističnih kmetij ter turističnih skupnosti in agencij iz Krapine, Varaždina, Čakovca.

Sodelujoči so pohvalili trenutno vzpostavljene mednarodne stike in brez izjeme izrazili željo po še tesnejših stikih in sodelovanju, zato so z odobravanjem sprejeli strokovno srečanje.

Emil Mesarič iz Brodarskega društva Ptuj je poudaril, da je pomembno izboljšati ceste povezave in dokončati avtocestni križ s poudarkom na avtocesti od Draženc do meje ter cesto med Varaždinom in Ormožem. Posebno priložnost vidi v destinaciji, ki obsega Ptuj, Čakovec in Nagykanizso.

Nasploh predstavlja prosti pretok zelo pomembno funkcijo v razvoju turizma, saj pomeni lažji dostop in posledično lažje izmenjavanje znanja in materiala, vse to pa bomo lahko predstavljali tudi Evropskemu prostoru. V tej smeri moramo garati, so si bili skladni kolegi.

Gorazd Bedenčič vidi pomanjkljivost v preveč razpršeni ponudbi in pomanjkanju drznih idej. Prepričan je, da se bi morale obe strani povezati, ustvariti skupne sklope ponudb, ki bodo tudi promovirale skupno destinacijo. Če hočemo biti prepoznavni, moramo narediti nekaj več, moramo ustvariti dodano vrednost. Izključno lastne interese je treba potisniti nekoliko v ozadje in imeti bolj dolgoročen, odprt pogled na turizem.

Obe strani sta izpostavili tako prednosti kot pomanjkljivosti na področju turizma obeh regij. Problem vidijo v premajhnem številu ponudnikov na področju kulinarike, kajti težko je privabiti turiste brez kakovostne ponudbe. Padec mej v tem oziru predstavlja novo konkurenco, saj bo ponudba postajala čedalje pestrejša – pridobivala bo na številčnosti in kakovosti. Rešitev se poraja v vlaganju pozornosti v vzpodbujanje podjetniške iniciative na podeželju – v večji ponudbi kulinaričnega, enološkega in avtentičnega doživetja. Predstavniki Zavoda za turizem Maribor – Pohorje so izpostavili, da bi morala delovati turistična ponudba, ki bi privavila kritično maso turistov, tudi med tednom, ne pa samo ob koncu tedna oz. čez vikende.

Moderator Peter Vesenjak je strnil nekaj ključnih točk, na katere moramo biti pozorni in na katerih bomo mogli delati, če si želimo napredek v turizmu na obeh straneh in skupaj – potrebno bo delati na infrastrukturi, učinkovitem črpanju iz EU skladov, tržnem skupnem predstavljanju produktov na tretjih trgih, načrtovanju skupnih promocijskih aktivnosti, vključevanju produktov in storitev z obeh strani (hoteli, muzeji, itd.), kar bo povzročilo hitrejši pretok gostov z ene na drugo stran meje.

Hrvaški kolegi so priznali, da jim bodo zelo dobrodošle naše izkušnje s turizmom, povezanim z vinskimi cestami, saj so tam ljudje še vedno precej zaprti do tovrstnega turizma.

Dr. Aleksandra Pivec je delovno srečanje zaključila z upanjem, da se ne bomo srečevali več le ob maratonih, kot je bil zadnji Evropski maraton v čast Hrvaški ob vstopu v Evropsko unijo, pač pa da nas bo v prihodnje popotovanje poneslo tudi po kulinaričnih in enoloških poteh. Predvsem si pa v prihodnje obetamo čim več povezovalnega delovanja ter skupnih prizadevanj za vzpostavitev inovativne in doživljajske ponudbe, na osnovi turističnih potencialov, ki jih destinacije na obeh straneh meje ponujata in pa seveda skupen nastop na turističnih trgih, ki se bo odražal v povečanem prihodu turistov na kontinentalni področji obeh držav.

Baloni za boljši skupni jutri v EU

Popoldanski del je bil namenjen sproščenemu druženju in spoznavanju hrvaške kulture in kulinarike. Na stojnicah so se predstavljali Občini Trnovec in Varaždin, Hotel Trakoščan, Turistično društvo Međimurske županije, prav tako pa so se pridružili slovenski kolegi – Zavod za turizem Maribor-Pohorje in Podravska Ptujsko-Ormoška RDO. Obiskovalci so si lahko privoščili nekaj njihovih tradicionalnih dobrot, prav tako pa pridobili najrazličnejše informacije. V kulturnem programu so nas razvajali Kud MAK Trnovec, Centar tradicijske kulture in Folklorno društvo Rožmarin Dolena.

Nastop FS KUD MAK Trnovec

Folklorna skupina ROŽMARIN Dolena

Druženje v počastitev vstopa Hrvaške v EU je potekalo sicer že dan prej preko Evropskega maratona, katerega so se udeležili člani tekaških klubov TK Maraton in TAO s Ptuja, prav tako pa tudi hrvaški kolegi iz kluba TK Marathon 95 iz Varaždina in Zagreba. Izpred Mestne hiše na Ptuju so tekači krenili ob 11:30 uri. Tek je potekal s Ptuja do Varaždina v Sloveniji in iz Nagykanizse na Madžarskem preko Čakovca do Varaždina. Tekači so na tak način prijateljsko združili Varaždin in Ptuj ter Čakovec in Nagykanizso.

Na maratonu: Tek je potekal s Ptuja do Varaždina in iz Nagykanizse na Madžarskem preko Čakovca do Varaždina