9.redna seja Državnega sveta, je potekala v Ormožu in sicer v Beli dvorani Grajske pristave.
Kot je povedal državni svetnik Branko Šumenjak se je državni svet v Ormožu sestal na njegovo pobudo, svetniki pa se sicer na teren radi odpravijo z namenom, da seje približajo državljanom oziroma lokalnim politikom. Tako so na sejo v Ormož bili povabljeni tudi župani vseh občin v 8.volilni enoti.
Interese, ki pokrivajo vse glavne segmente družbe, med seboj sooča 40 državnih svetnic in svetnikov:
– 4 predstavniki delodajalcev,
– 4 predstavniki delojemalcev,
– 4 predstavniki kmetov, obrtnikov ter samostojnih poklicev,
– 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti,
– 22 predstavnikov lokalnih interesov.

Branko Šumenjak pa je tudi PRVI državni svetnik, ki je kdajkoli v Državni svet bil izvoljen iz Upravne enote Ormož.

Branko Šumenjak na seji Državnega sveta v Ormožu (Foto:Karolina Putarek)

Državne svetnice in državni svetniki so na svoji 9.seji VČERAJ v Ormožu potrdili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih; se seznanili s tretjim letnim poročilom o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 v letu 2012 ter se seznanili in sprejeli Letno poročilo 2012 Komisije za preprečevanje korupcije. Seznanili pa so se tudi s Predlogom resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014-2018 in Predlogom rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2013.
Ob koncu, nekaj manj kot pet ur trajajoče seje, so razpravljali še o Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2012 in ga z večino glasov tudi podprli.

Delovno predsedstvo so sestavljali: Mag.STOJAN BINDER, podpredsednik DS; MITJA BERVAR, predsednik DS; MARJAN MAUČEC, sekretar DS in ADRIANA DEBELJAK, vodja kabineta predsednika DS (Foto: Karolina Putarek)

Zbrani na 9.seji Državnega sveta v Ormožu (Foto:Karolina Putarek)

Himno in še eno ljudsko ... so v pozdrav zbranim na seji zapele PEVKE LJUDSKIH PESMI iz OSLUŠEVCEV (Foto: Karolina Putarek)