Samostojna Slovenija letošnje šolsko leto beleži največ prvošolcev doslej. Tako je tudi v občini Ormož. Letos imamo v občini Ormož 24 več prvošolcev kot v minulem šolskem letu.

Štiri osnovne in dve podružnični osnovni šoli bo v občini Ormož letos obiskovalo 970 šolarjev. 119 je tistih, ki so šolski prag prestopili prvič in 97 tistih, ki osnovno šolanje zaključujejo.

Na OŠ ORMOŽ bo tako v tekočem letu 367 šolarjev, v prvem razredu jih je 51, v devetem 39.
Na OŠ Ivanjkovci je 144 učencev, od teh imajo 24 prvošolcev in 14 devetošolcev.
Na OŠ Miklavž je 119 učencev: 6 v prvem in 19 v devetem razredu. Na njihovi podružnični šoli na Kogu pa je skupaj 31 šolarjev, v prvem razredu jih imajo 5.
Na OŠ Velika Nedelja imajo 214 osnovnošolcev: 17 v prvem in 25 v devetem razredu. Na svoji podružnični šoli v Podgorcih pa je še 70 osnovnošolcev, od tega 16 prvošolcev.

Na OŠ „Stanka Vraza“ je letos 25 učencev, v prvem ni nobenega.

Gimnazijo Ormož pa letos obiskuje 125 dijakov. 41 je novincev, od teh jih je 25 vključenih v gimnazijski program, 16 pa v program predšolske vzgoje. Kar 31 dijakov pa se bo letos pripravljalo na maturo.

V sosednji občini v Svetem Tomažu osnovno šolo v letošnjem šolskem letu obiskuje 168 učencev: 19 jih je v prvem razredu, 26 pa v devetem. Tam pa imajo z novim šolskim letom tudi novo ravnateljico Irmo Murad.

V občini Središče ob Dravi osnovno šolo obiskuje 130 učencev, od teh jih je 17 v prvem razredu, 11 pa osnovno šolo zaključuje.