Člani in simpatizerji stranke TRS (Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije) so danes v Ormožu ustanovili MEDOBČINSKI ODBOR stranke Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Predsednik je postal IVAN BABIČ, podpredsednik DRAGO PLEČKO tajnica pa MARJETA VUKOVIČ.

Na ustanovitvi sta bila prisotna predsednik stranke TRS MATJAŽ HANŽEK in glavni tajnik stranke IZTOK MAJHENIČ, ki je pojasnil, da je TRS ena izmed strank oziroma gibanj, ki sodijo v ZDRUŽENO LEVICO Slovenije:

DSC09644

Stranka za trajnostni razvoj Slovenije – TRS je bila ustanovljena pred tremi leti. Ustanovili so jo ljudje, ki so imeli drugačno vizijo za Slovenijo, alternativo tistim, ki jim gre zgolj za njihove interese in kapital. Takoj na začetku so aktivisti stranke opozarjali, da so spremembe potrebne. Ustanovni kongres je bil 1. oktobra 2011 v Ljubljani kot politično krilo istoimenskega Gibanja, ki ga je ustanovila Manca Košir.

Predsednik Stranke TRS je od ustanovitve Matjaž Hanžek, bivši varuh človekovih pravic Republike Slovenije. Stranka TRS se je preko stranke udeležila predčasnih državnozborskih volitev leta 2011. Sicer niso dosegli praga za vstop v Državni zbor RS, so pa dosegli 1,22% in tako postali neparlamentarna stranka.

Leto kasneje se je dvignil Maribor zaradi radarjev in korupcijskih poslov poveznih z njimi. Ljudje so končno stopili na ulice in povedali, da imajo politične elite dovolj! Članice in člani TRSa so aktivno sodelovali v vstajniškem gibanju. Vstaje so jih združile, pravijo, in začeli so se prvi pogovori med vstajniškimi skupinami in iskanje skupnih ciljih. Prve pogovore z različnimi vstajniškimi gibanji in skupinami aktivnimi v vstajniškem gibanju so imeli že konec leta 2012. V obdobju enega leta in veliko opravljenih sestankih so prišli do prvih obrisov današnje Združene levice. V marcu 2013, pa so navezali tudi prve stike z grško stranko Sirizo in posredno s Stranko evropske levice (Party of the European Left).

Konec leta 2013 so se tako z Iniciativno za demokratični socializem – IDS, Demokratično strank dela – DSD in nekaterimi civilnodružbenimi gibanji ter posamezniki resneje začeli pogovarjati o ustanovitvi koalicije Združena levica, ki je nato imela ustanovni kongres 1. marca 2014. Z Združeno levico je TRS prvič skupaj nastopil na volitvah v Evropski parlament (2014) in skupaj so dosegli 5,47%.

Kar nekaj področij je, za katera se stranka še posebej zavzema, je povedal predsednik TRS Matjaž Hanžek:
Doseganje ravnovesja družbe po načelih trajnostnega razvoja, ki upošteva etiko kot temeljno vrednoto, ki jo posameznik v sodelovanju z drugimi uresničuje pri delu, pri čemer s svojim ravnanjem permanentno skrbi za okoljsko in socialno ravnovesje:

Sicer pa se stranka zavzema še za vrednote in kulturo sodelovanja, ki utrjujejo družbeno odgovorno ravnaje, kot so solidarnost, ustvarjalnost, znanje, strpnost, pravičnost in človekove pravice ter pregledno delovanje političnih in vseh drugih državnih in družbenih institucij, s čimer bomo preprečili koncentracijo nezakonite moči pri posameznih družbenih skupinah in/ali posameznikih.
Delujejo okoljsko odgovorno ob zavedanju, da je naš planet samo en, omejen in nikogaršnja lastnina; podpirajo razvoj tistih gospodarskih vej, ki so in bodo ekonomsko učinkovitost prilagodile potrebam in omejitvam okolja in ljudi, zmanjševanju regionalne neenakosti ter povečevanju prehranske in energetske samooskrbe Slovenije.

Okviren program Medobčinskega odbora je predstavil novoizvoljeni predsednik Ivan Babič, in poudaril, da gre samo za osnutek programa, ki ga bo Medobčinski odbor še sproti dopolnjeval na vseh področjih življenja in dela v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Še najbolj pa se bodo zavzemali za razvoj gospodarstva oziroma malega gospodarstva:

DSC09648

Danes na ustanovitvi Medobčinskega odbora TRS Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi:
DSC09647DSC09646DSC09645