Včeraj popoldan je v Cvetkovcih bila otvoritev nove rastlinske čistilne naprave za 700 populacijskih enot in se razprostira na 3300 kvadratnih metrih površine, namenjena pa je prebivalcem Osluševcev in Cvetkovce. To je pravzaprav tretja rastlinska čistilna naprava v krajih zahodno od Ormoža, saj imajo svojo tudi že v Sodincih (1000 p.e.) in v Mihovcih ter v Veliki Nedelji (1200 p.e). Vse tri čistilne naprave pa služijo zmanjšanju obremenitev podtalnih voda s fekalnimi odpadnimi vodami na vodovarstvenem območju, ohranitvi okolja in ohranitvi poseljenosti tega območja občine Ormož. Vse tri rastlinske čistilne naprave je gradilo Komunalno podjetje Ormož, ki bo v bodoče tudi upravljalec vseh treh.
Razen domačinov, med katerimi je bil tudi predsednik KS Podgorci Martin Kukovec, sta se odprtja RČN v Cvetkovcih udeležila tudi župan občine Ormož Alojz Sok in vodja ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami ter javnimi površinami v KP ORMOŽ Ludvik Hriberšek, ter svetnika v ormoškem občinskem svetu Valerija Kolenko in Stanko Pignar.
Župan Alojz Sok je povedal, da je investicija (vse tri RČN) stala okrog 4,5 milijonov evrov, ki pa je v višini od 83 do 85 odstotkov bila sofinancirana s strani EU. Dokončen obračun, da bo zaključen konec avgusta. Povedal je tudi, da se je skoraj 60 odstotkov prebivalcev v vaseh Osluševci in Cvetkovci na RČN že priključilo, in da je plačilo možno na 12 obrokov.
(V začetku reševanja problematike odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih voda na vodovarstvenem področju naselij Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, Mihovci pri Veliki Nedelji in Velika Nedelja in je bilo sprva predvideno, da se za obravnavana naselja izgradi enoten sistem kanalizacije z eno čistilno napravo. Zaradi tega je bila pripravljena v taki zasnovi projektna dokumentacija z oceno vrednosti izvedbe. Kasneje so se pojavila nasprotovanja lokalnega prebivalstva v obravnavanih naselij, kar je imelo za posledico, da se je predvideni enoten sistem razdelil na ti sisteme kanalizacije s čistilno napravo in sicer: Enega za Sodince; drugega za naselja Trgovišče, Mihovci pri Veliki Nedelji in Velika Nedelja in tretjega, ki pokriva naselji Osluševci in Cvetkovci.)