Župan občine Ormož Danijel Vrbnjak je v ponedeljek v prisotnosti direktorice Občinske uprave Milene Debeljak in vodje Medobčinske uprave Borisa Novaka ter Davorina Dovečarja – vodje del v podjetju Nograd d.o.o.,    z direktorjem podjetja NOGRAD d.o.o. iz Hotize (Lendava) Markom Novakom podpisal pogodbo za modernizacijo cest v občini Ormož.  Vrednost pogodbe znaša 871.457,36 eur.

 

V skladu s pogodbo je predvidena modernizacija šestnajstih odsekov cest ter vzdrževalna dela na mostu v Ivanjkovcih. Skupna dolžina vseh odsekov je 2935 metrov:

 

 1. Modernizacija JP Rubin – Hujbar                                                                       283m
 2. Modernizacija LC 302461 Mihovci otok                                                             250m
 3. Modernizacija JP 802501, odsek Žerovinci – Hujbar – Lahonci  – 1. del         50m
 4. Modernizacija JP 802501, odsek Žerovinci – Hujbar – Lahonci  – 2. del         70m
 5. Modernizacija JP 802522 Lešnica – Šardinje                                                      40m
 6. Modernizacija JP 802541 Lahonci                                                                           300m
 7. Modernizacija JP 802571, odsek Žerovinci                                                          15m
 8. Modernizacija JP 802661, odsek Stanovno                                                         110m
 9. Modernizacija JP 802663, odsek Stanovno                                                         70m
 10. Modernizacija JP 803971, odsek Cvetkovci – Psičina                                      50m
 11. Modernizacija JP 804275 Lešnica                                                                           460m
 12. Modernizacija JP 804501, odsek Lešnica – Strezetina                                   15m
 13. Modernizacija JP 804502, odsek Lešnica                                                            60m
 14. Modernizacija LC 302101 Ivanjkovci Pršetinci                                                  400m
 15. Modernizacija LC 302061 Središče – Vuzmetinci                                             260m
 16. Modernizacija JP 802804, odsek Cerovec                                                           312m
 17. Most Ivanjkovci na LC 302091 – vzdrževalna dela                                             130m

Z deli bodo predvidoma začeli aprila letos.