Danes se je začelo novo šolsko leto. V občini Ormož vseh 7 osnovnih šol obiskuje 1023 osnovnošolcev, od tej so 103 (sto trije) šolski prag prestopili prvič:

Na osnovni šoli v Ormožu imajo 378 šolarjev. V prvih razredih jih je 40, osnovno šolo pa bo v tekočem šolskem letu zaključilo 30 šolarjev. Na osnovni šoli v Ormožu imajo z novim šolskim letom tudi novega ravnatelja. Majdo Podplatnik Kurpes je zamenjal Aleksander Šterman.
307 šolarjev pa ima, skupaj s podružnično šolo v Podgorcih, kjer je 76 šolarjev, Osnovna šola Velika Nedelja. V Veliki Nedelji je 22 prvošolcev, v Podgorcih 9. Devetošolcev je 36.
Na osnovni šoli v Ivanjkovcih imajo 152 šolarjev. 12 jih je v prvem razredu, 23 v devetem.
Na osnovni šoli Miklavž pri Ormožu imajo skupaj s podružnično šolo na Kogu 164 šolarjev. V Miklavžu je 10, na Kogu 9 prvošolcev. 11 jih bo v tekočem šolskem letu osnovno šolo zaključilo.
Osnovna šola s prilagojenim programom, OŠ »Stanka Vraza« pa ima 22 šolarjev. V prvi razred je prišel en šolar.
Na GIMNAZIJI ORMOŽ bo letos 146 dijakov. Od teh jih je v prvem letniku 38. 15 se jih je vpisalo na gimnazijski program, 23 pa na program predšolske vzgoje. 23 se jih bo v tekočem šolskem letu pripravljalo na splošno, 13 v programu predšolske vzgoje pa na poklicno maturo.

V občini Sveti Tomaž osnovno šolo obiskuje 154 šolarjev, 11 jih je v prvem razredu, 17 v devetem. Na osnovni šoli v Središču ob Dravi je 150 šolarjev. V prvem razredu jih je 14, v devetem 10. (Naslovna fotografija: prvošolci na OŠ Središče ob Dravi)