Med pomembnejšemi točkami dnevnega reda na včerajšnji seji Ormoškega občinskega sveta je bilo „Poročilo o delu družbe CSO Ormož“. Rezultati dela so sicer zadovoljivi, kljub kreditu, ki ga je družba najela za izgradnjo Doma je poslovanje pozitivno. Občine lastnice so bolj zaskrbljene zaradi nesoglasij med zaposlenimi. Svetniki so namreč pred kratkim prejeli anonimno pismo, ki bi ga naj pisali stanovalci ogorčeni nad zamenjavo kadrov in nad nesoglasji med zaposlenimi, ki se odražajo tudi na odnosu do stanovalcev. Pripombe pa so padale tudi čez neustrezno prehrano. Vse to seveda ormoškemu centru starejših občanov ne gre v prid, kar se tiče povpraševanja po namestitvi v domu.
Dom sicer letos praznuje 10 obletnico delovanja, na dan 31.december je bil polno zaseden, kar pomeni 152 stanovalcev za katere skrbi 92 zaposlenih. Dom trenutno vodi vršilka dolžnosti direktorja JANJA ŠPINDLER, ki je na mesto vršilke bila imenovana za eno leto. Občinski svet ji je svetoval, naj nujno poskrbi za ureditev odnosov v Domu. Svetnik Vili Trofenik je svetoval tudi nujen strokovni nadzor s strani Ministrstva za zdravje.
Janja Špindler, v.d.direktorice CSO ORMOŽ je po odhodu iz sejne sobe povedala:

KLIKNI TUKAJ
JanjaSpindler_06feb2012

Druga z leve: Janja Špindler, v.d.direktorice CSO ORMOZ (Foto:Karolina Putarek)

Med drugim so svetniki v nadaljevanju obravnavali predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi OŠ Velika Nedelja, kar pomeni, da bi se vrtec v Veliki Nedelji, ki s podružničnim vrtcem v Podgorcih šteje 9 skupin pridružil tamkajšnji šoli. Večina svetnikov pa se je končno odločilo, da velikonedeljksi vrtec še naprej ostane kot organizacijska enota Vzgojno izobraževalnega zavoda VRTEC Ormož, tako kot tudi deluje že 30 let. Večina jih je namreč mnenja, da se le v tej obliki še naprej lahko zagotovi najkvalitetnejše izvajanje varstva in izobraževanja predšolskih otrok.
Sicer pa so potrdili tudi investicijsko dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije s čistilno napravo v Veliki Nedelji in Cvetkovcih; za modernizacijo javnih poti v občini ter imenovali Milana Kolariča iz Lačavesi za predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožbo zoper policiste.

Na seji 06.februarja 2012 (Foto: Karolina Putarek)

Na seji 06.februar 2012 (Foto:Karolina Putarek)