Župan občine Ormož, Alojz Sok, podžupan občine Ormož Branko Šumenjak; Jurij Borko, župan občine Središče ob Dravi in Mirko Cvetko, župan občine sveti Sveti Tomaž so na tiskovni konferenci v ponedeljek izrazili vso podporo predsedniškemu kandidatu dr. Milanu Zveru, nato pa izrazili zadovoljstvo nad skorajšnjim pričetkom obnove oziroma gradnje 42 km dolgega vodovoda. Gradnja se bo predvidoma začela prihodnje leto oziroma takoj, ko bodo začetek gradnje dopuščale vremenske razmere.

Na tiskovni konferenci (z leve): Alojz Sok, Župan občine Ormož; Mirko Cvetko, župan občine Sveti Tomaž, Jurij Borko, župan občine Središče ob Dravi in Banko Šmenjak, podžupan občine Ormož in predsednik OO SDS Ormož

Kot je povedal župan občine Ormož Alojz Sok, bo večina vodovoda potekala ob cestah ( ob občinskih ali glavnih cestah).
1.del gradnje zajema rekonstrukcijo čistilne naprave v vodnem zajetju v Mihovcih in gradnja 400 m3 velikega bazena, ki bo služil kot dodatnmi bazen za količine vode ter gradnja 400 mm cevovoda do Hajndla. Na Hajndlu projekt predvideva 400 kubični novi podzemni vodohran, vse dosedanje azbestne cevi pa bodo zamenjane z novimi iz metalne nodularne litine.
Od vodohrana na Hajndlu do Ormoža se ne bo delalo nič. Potem pa trasa gre dalje od Kamenjaka
pri Ormožu, – kjer bodo posodobili prečrpalno postajo – ob glavni cesti vse do križišča na Krčevini. Od Krčevine bo potem potekala gradnja vse do današnjega 80 m3 vodohrana Vinski vrh. Novi vodohran, zmogljivosti 200 m3 na Vinskem vrhu ne bo več na isti lokaciji, pač pa bo zgrajen na drugi lokaciji. Dosedanji se bo porušil.
Od Vinskega vrha ob glavni cesti gre vodovod potem vse do Jeruzalem. Tudi na Jeruzalemu bodo sedanji vodohran porušili in malo naprej zgradili nova – skupaj 400 m3 vodohrama. 200 m3 bo zgradila občina Ormož, drugega 200 kubičnega pa občina Ljutomer, ki pa bosta med seboj povezana in se bosta po potrebi lahko dopolnjevala.

Potem bo vodovod od Jerzulama potekal dalje po Ljutomerski občini, do t.i. Slavčeka, od tu pa spet do občine Ormož, do križišča Kajžar, kjer bo še en vodohan imenovan Križajnščak Zraven bo tudi prečrpalna postaja.. Od tu vodovod poteka preko Vuzmetincev proti Kogu in do Klumpe, kjer bo tudi zgrajen nov vodohran in nova prečrpalna postaja. En del vodovoda pa bo s Kajžarja potekal proti Vitanu od tu bo povezava v Središče ob Dravi nazaj proti Krčevini in spet nazaj na Vitan.
En del vodovoda pa od Jeruzalema speljan tudi proti Cerovcu.
Novvodovod obsega 36 km primarov in 6 km sekundarov, kar skupa znaša 42 km vodovoda.
Obsegal bo 411 prevezav na hiše, in 60 novih k že dosedanjim 600tim hitrantom.

Investicija s projektno dokumentacijo vred znaša 12, 5 milijonov evrov. 9 milijonov je zagotovljenih iz EU in države, ostalo bodo zagotovile občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
Ponudbe izvajalcev gradnje bodo odpirali 27.novembra, je še povedal Alojz Sok, če ne bo pritožb se bo gradnja začela z novim letom in bo končana leta 2014.

Gradnja vodovoda je največja investicija, ki se je skupaj lotevajo občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, in dodal, da pa je v načrtu tudi že gradnja vodovoda od Hajndla do Vičancev in od tam v občino Sveti Tomaž. Tisti del vodovoda je nekaj mlajši in še tako zelo ne terja obnove.