V občini Središče ob Dravi v teh dneh v okviru projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 2014-2020, Ormoško območje poteka gradnja vodovoda na območju Vodrancev. Kot je znano gre za največji in najpomembnejši skupni projekt občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ki je 48-odstotkov sofinanciran iz sredstev Evropske unije – iz Kohezijskega sklada in 9-odstotkov iz sredstev Republike Slovenije, razliko so dodale občine vključene v projekt.

Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 2014-2020 – ormoško območje« bi naj bil v celoti zaključen maja leta 2023. Sama gradnja, ki dejansko gre h koncu, bo predvidoma trajala do konca leta 2022. V tem času gradbena dela potekajo tudi na območju Vodrancev v občini Središče ob Dravi, kjer bosta odslej vod s Koga, in vod s Huma povezana.
Celotna povezava vodovoda v izgradnji, med Vodranci in Vitanom, je dolga 1.758,00 m in prav tako spada v projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 2014-2020 Ormoško območje. Od tega je do sedaj zgrajenega nekaj več kot 1 km. In kar je najpomembnejše, s to povezavo bo bistveno bolj varna oskrba z vodo, saj se bo lahko ob višjih silah del Središča napajal tudi iz kogovske strani ali obratno.
Dela izvaja Komunalno podjetje Ormož. Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 2014-2020 Ormoško območje je vreden blizu 8 in pol milijonov evrov. Od tega so si občine iz Kohezijskega sklade uspele pridobiti 48%, in iz državnega proračuna 9% . Razliko bodo prispevale občine same.
Razen v Vodrancih trenutno dela v okviru projekta potekajo še na relacijah Ormož- Lenta, Ormož-Hum, in v Pušencih, ter na liniji Hajndl-Kostanj, kjer poteka urejanje oziroma asfaltiranje cest, ter dela na vodovodu v liniji Velika Nedelja – Podgorci, ter povezava vodovoda Hajndl-Koračice pri obvoznici.