V skladu s pokojninsko reformo, ki je začela veljati z letom 2013, se starost za upokojitev v letošnjem letu zvišuje za štiri mesece. Tako se bodo ženske lahko upokojile pri starosti 58 let in osem mesecev ter z 39 leti pokojninske dobe brez dokupa. Moški se bodo lahko upokojili pri starosti 59 let ter s 40 leti pokojninske dobe brez dokupa. Kot pojasnjujejo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se ženske lahko upokojijo tudi, če imajo najmanj 20 let pokojninske dobe. Vendar morajo biti v tem primeru letos stare 62 let in šest mesecev, kar je glede na leto 2014 šest mesecev več.

Prav tako se ženske lahko upokojijo, če imajo najmanj 15 let zavarovalne dobe. V tem primeru morajo biti letos stare 64 let in šest mesecev, kar je glede na leto 2014 tako kot pri prej omenjenem pogoju šest mesecev več.

Moški se bodo lahko poleg pogoja 59 let starosti in 40 let pokojninske dobe brez dokupa upokojili tudi, če imajo najmanj 20 let pokojninske dobe. A v tem primeru morajo biti letos stari 64 let in šest mesecev, kar je glede na leto 2014 šest mesecev več.
Ob upokojitvi z najmanj 15 leti zavarovalne dobe pa morajo biti moški stari 65 let.

V letu 2015 se podaljšuje tudi obdobje, ki se upošteva za izračun pokojninske osnove. Medtem ko so v letu 2014 upoštevali osnove iz katerihkoli najugodnejših zaporednih 20 let zavarovanja od 1. januarja 1970 naprej, bodo v letu 2015 upoštevali 21 let. Zatem se bo to obdobje postopno povečalo do 24 let.

Redne uskladitve pokojnin v letošnjem letu zaradi zakona o izvrševanju proračuna za leti 2014 in 2015 ne bo. Lahko pa pride do izredne uskladitve, so na seji sveta pokojninskega zavoda sredi decembra povedali predstavniki vodstva zavoda. Pogoj pozitivne gospodarske rasti bruto domačega proizvoda je namreč izpolnjen, so spomnili.

Izredna uskladitev pokojnin se lahko namreč glede na zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju izvede med drugim v letu po letu, v katerem je ugotovljena pozitivna gospodarska rast bruto domačega proizvoda.

Za usklajevanje pokojnin v letu 2014 niso bili izpolnjeni pogoji. Zadnja uskladitev je bila februarja 2013, ko je znašala 0,1 odstotka.