Ormoško odlagališče odpadkov na Dobravi še vedno deluje brez razširjenega okoljevarstvenega dovoljenja . Med odlagališči, ki so lani dobila negativne odločbe Agencije Republike Slovenije za okolje, je namreč, poleg odlagališč v Tržiču, Novi Gorici, Grosuplju, na Ptuju in v Leskovcu pri Novem mestu, tudi ormoško.

Kot je na današnji tiskovni konferenci v Ljubljani povedal generalni direktor Agencije RS za okolje (Arso) Silvo Žlebir je tem odlagališčem skupno, da niso zadostila osnovni zahtevi po predobdelavi mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem. Ta zahteva je v zakonodaji od leta 2000. Zakonodaja se je sicer večkrat spreminjala in prehodne določbe so omogočale, da so odlagališča kljub neizpolnjevanju te zahteve delovala. Z letom 2009 se je to obdobje izteklo in vsa morajo imeti zagotovljeno predobdelavo odpadkov, je pojasnil Žlebir.

V Komunalnem podjetju Ormož, ki upravlja z odlagališčem na Dobravi, so vlogo za pridobitev razširjenega okoljevarstvenega dovoljenja vložili prvič že leta 2006, Ponovno so jo potem vložili lani. Ker pa v lanskem letu odpadkov pred odlaganjem še niso obdelovali, in ker območje ni zadostilo kriterijem za regijski center, jim je Agencija Republike Slovenije za okolje vlogo ponovno zavrnila. Ker so bili neuspešni tudi s pritožbo na Upravno sodišče, so potem 6.januarja letos podali novo vlogo. Tako odlagališče na Dóbravi do ponovne obravnave na Agenciji Republike Slovenije za okolje normalno obratuje, pravi Ludvik Hriberšek iz Komunalnega podjetja Ormož:

Ludvik Hriberšek (KLIKNI TUKAJ)