15.januar 199 je torej bil prelonica pri vključevanju mlade države v mednarodno skupnost, ki je vrh doseglo s sprejetjem v Združene narode 22. maja 1992, ko je Slovenija postala 176. članica te svetovne organizacije.

Po priznanju Evropske skupnosti so mednarodna priznanja začela deževati in do avgusta 1992 je Slovenijo priznalo že 92 držav. Danes ima Slovenija diplomatske stike z več kot 180 državami.

Kot prva je Slovenijo sicer že dan po osamosvojitvi, 26. junija 1991, priznala sosednja Hrvaška, s katero sta se na isti dan osamosvojili od takratne SFR Jugoslavije.

V drugi polovici leta so sledile še nekatere države naslednice nekdanje Sovjetske zveze, med njimi vse tri nove pribaltske države – Estonija, Latvija in Litva – ter Gruzija, Ukrajina in Belorusija.

Islandija, Švedska in Zvezna republika Nemčija so Slovenijo priznale 19. decembra 1991. Slednja je na ta dan sicer sprejela sklep o priznanju, ki pa ga je uresničila 15. januarja 1992, skupaj s takratno Evropsko skupnostjo.

Vatikan in San Marino sta Slovenijo priznala 13. oziroma 14. januarja 1992. Prvi prekomorski državi, ki sta priznali novo državo, pa sta bili Kanada in Avstralija, 15. in 16. januarja. Rusija je Slovenijo priznala 14. februarja, 7. aprila 1992 pa je sledilo priznanje ZDA, ki so bile sprva izrazito zadržane do osamosvajanja.

Za odločilno velja priznanje Evropske skupnosti, ki je sledilo brionski deklaraciji. To so sprejeli 7. julija 1991, z njo pa se je končala desetdnevna vojna v Sloveniji. Gre za prvi mednarodni sporazum med Slovenijo in takratno Evropsko skupnostjo.