V vrsti različnih ustvarjalnih delavnic, ki jih prireja ormoška knjižnica, je bila tudi ustvarjalna delavnica pisanja oziroma pisnega izražanja. Na prvi pogled se nam je zdelo nenavadno, da bi pri pisanju za svojo dušo potrebovali mentorja, a se ji izkazalo, da določene usmeritve, lahko tovrstno izraženje napravijo tudi zabavno in poučno. Tako so udeleženci skupaj s profesorico slovenščine in zgodovine ter nekdanjo novinarko časnika »Večer« NATAŠO JENUŠ odkrivali poti, kako priklicati in razviti pisno ustvarjalnost. Tako delavnica predstavlja igro z besedami, z različnimi vsebinami in oblikami, ob različnih zanimivih temah.
Cilj delavnic je naučiti se spretno spletali besede v zanimivo ZGODBO in s čim manj besedami povedati več.

Verjeti je, da bo tovrstna ustvarjalna izkušnja zamikala še koga, potem, ko smo se prepričali, da je tudi pisanje oziroma pisno izražanje zelo sproščujoče, pod strokovnim vodstvom pa tudi priložnost, da se – mimogrede – naučimo kaj novega.