Občine območja UE Ormož vas v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Ptuj – izpostavo Ormož in Slovenskim združenjem za ohranitveno kmetijstvo vljudno vabijo na IZOBRAŽEVANJE IZ OHRANITVENEGA KMETIJSTVA, ki ga organiziramo za kmetovalce iz občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.

Izobraževanje bo potekalo v petek, 2. 12. 2022, med 9. in 16. uro in obsega teoretični in praktični del, pri čemer bo teoretični del potekal v Domu kulture Ormož, Skolibrova ulica 17, 2270 Ormož, od 9. do 13. ure. Teoretičnemu delu sledi praktični prikaz, ki bo potekal na terenu v Zamušanih, od 14. do 16. ure. Vmes med prvim in drugim delom je predviden enourni odmor.

Nekatere podravske občine smo v tem letu utrpele precejšnjo škodo zaradi neurij, poleg kmetijskih zemljišč, so se posledice kazale tudi v materialni škodi na cestni infrastrukturi. Ob neurjih in močnih deževjih se namreč soočamo z erozijo rodovitne zemlje na kmetijskih površinah, zlasti na njivah, ki se nahajajo na naklonih, pri čemer zemljino odnaša na območje cest, izpira se v vodotoke ter na zasebna zemljišča.
Ohranitveno kmetijstvo je trajnostni pristop, usmerjen k zaščiti tal pred erozijo in degradacijo, izboljšanju kakovosti, ohranjanju biotske raznovrstnosti ter ohranjanju naravnih virov tal, vode in zraka, ob optimizaciji pridelkov.
Vsled navedenega smo za vas pripravili predstavitev ohranitvenega kmetijstva s strani vodilnih strokovnjakov (v sodelovanju z Biotehniško fakulteto UL, Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede UM ter Slovenskim združenjem za ohranitveno kmetijstvo), kjer se bo konkretno in strokovno obravnaval koncept, dobra praksa ter razprava udeležencev.

Zaradi organizacije dogodka vas vljudno prosimo, da potrdite svojo udeležbo na KGZS-izpostava Ormož, na tel. št. 02/741 75 01 ali GSM 031 615 765 ali po e-pošti na: bojan.mlakar@kgz-ptuj.si.

Cilji izobraževanja:
• P14 Ohranjanje in zagotavljanje kakovosti kmetijskih tal in preprečevanje erozije
• P15 Prilagajanje podnebnim spremembam v kmetijstvu
• P17 Zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na stanje tal ter površinskih in podzemnih voda.

PROGRAM
9:00 – 9:15
Uvodni pozdrav (organizator)

9:15 – 10:00 Ohranitveno kmetijstvo (OK)
definicije,
prednosti OK za preprečevanje erozije – primeri iz slovenske poljedelske prakse (poskusi in meritve prof. Mario Lešnik)
program OK za njive, obvezne zahteve, elementi akcijskega načrta; elektronski dnevnik opravil    (Primož Žigon
Mario Lešnik)

10:00-10:45 1. in 2. načelo: minimalni posegi v tla in stalna pokritost tal
(strojna tehnika in njena pravilna raba v OK; meritve pokritosti tal s pametnim telefonom) (Denis Stajnko)

10.45-11:30 3. načelo: Kolobar za OK: praktični primeri načrtovanja kolobarjev za 5-letno obdobje akcijskega načrta (Simon Ograjšek)

11:30 -12:15 Humusna bilanca, bilančni saldo hranil v 5-letnem akcijskem načrtu, posebnosti pri gnojenju v OK (Rok Mihelič)

12:15 -13:00 Uravnavanje plevelne vegetacije; varstvo rastlin v ohranitvenem kmetijstvu (Mario Lešnik)

13:00 – 14:00 Odmor

14:00 – 16:00 TEHNIKA V PRAKSI: terenski prikazi:

Kraj terenskih prikazov: Zamušani BAR GUMA, oddaljenost parcele 500 m od glavne ceste Ptuj – Ormož

– Plitva kompostirana obdelava tal
– Pasovni poseg za globinsko rahljanje tal
– Sejalnica za sisteme minimalne obdelave tal ali za no-till

V primeru dežja dogodek odpade

Prikazi odvisni od vremena in vlažnosti tal, če ne drugo, pokažemo samo NO-TILL setev.
Moderator dogodka: dr. Mario Lešnik,

Predstavitev sejalnice: Magda Dulič,

Predstavitev strojev za mehanske posege v tla: Milan Rebernik

Praktični prikazi na polju – izvedba: Branko Majerič in Mitja Pignar