Ob minulem slovenskem kulturnem prazniku je bilo vse naokrog veliko proslav. Gimnazija Ormož je v sodelovanju z občino Središče ob Dravi, proslavo pripravila v središki Sokolani, v Svetem Tomažu so občinsko proslavo pripravili tamkajšnja osnovna šola in domače kulturno društvo; osrednjo občinsko proslavo v Ormožu pa je pripravila Ormoška osnovna šola v sodelovanju z Glasbeno šolo Ormož:

Uvodoma je zbrane v ormoškem domu kulture pozdravil župan občine Ormož Danijel Vrbnjak, ki je izrazil veselje nad odličnim in zanosnim delovanjem vseh kulturnih društev v občini, najzaslužnejšim za izredne zasluge v delovanju na kulturne področju pa je podelil 5 bronastih, pet srebrnih in 3 zlate značke, ter plaketo Ksavra Meška.
BRONASTE značke so prejeli: Silvo Grlica dolgoletni član KŠD Dobrava oziroma marljiv član Moškega pevskega zbora Dobrava. Anica Novak, prav tako dolgoletna članica KŠD Dobrava, ki že tretji mandant v društvu deluje kot vestna blagajničarka. Ljubica Simonič dolgoletna članica KTD Miklavž pri Ormožu, kjer deluje kot igralka in režiserka, pa tudi kot šepetalka. Danica Korotaj, prav tako članica KTD Miklavž pri Ormožu in igralka v gledališki sekciji, ki pa deluje tudi kot organizatorka kulturnih dogodkov za otroke in mladino. Bronasto značko Ksavra Meška je prejela tudi Aleksandra Kociper, učiteljica na OŠ Ormož, ki vodi šolske recitatorje in deluje kot režiserka v šolskih gledaliških predstavah. V domačih gledaliških skupinah se je tudi že izkazala kot igralka, končno tudi kot režiserka, saj je letos režirala igro Ti nori tenorji, s katero se je pred kratkim predstavilo KŠD Dobrava. Tokrat pa se je predstavila še kot voditeljica proslave.
SREBRNE ZNAČKE SO LETOS PREJELI: Marjan Zamuda, član KD Simon Gregorčič Velika Nedelja, v katerem deluje kot amaterski igralec. Spoznali smo ga že v številnih vlogah. Soigralci ga štejejo za zelo vestnega, sploh pa, ker v društvu rad poprime za številna dela. Branko Kuharič, prav tako dolgoletni član KD Simon Gregorčič Velika Nedelja, ki je vidnejše vloge odigral v najuspešnejših gledaliških projektih tega društva. Srebrno značko sta prejela tudi: Vinko Pavlinič iz KŠD Dobrava, kjer deluje kot dolgoletni pevec v Moškem pevskem zboru; ter Mojca Bauman Kralj, prav tako iz KŠD Dobrava, ki aktivno deluje v gledališki sekciji, kjer so ji zaupane najvidnejše vloge, in: Mirko Kustec iz KTD Miklavž pri Ormožu. V društvi deluje kot amaterski igralec. Predstavil se je v mnogih vlogah, sodeloval pa tudi v skečih in podobno.
ZLATE ZNAČKE so si leto prislužili trije: Mešani pevski zbor društva upokojencev Ivanjkovci, in sicer za več kot 20 letno delovanje in sooblikovanje pestrosti domačega kulturnega življenja. Značko je prevzela predsednica zbora Veronika Vrbnjak.
Zlato značko za vestno in dolgoletno delovanje v Prosvetnem društvu Janez Trstenjak Hum pa si je prislužila tudi Angelca Rajh, ki preko društva aktivno zbira in ohranja ljudsko izročilo vseh vrst. Z zlato značko so letos nagradili še Jožico Filipič, članico KTD Miklavž pri Ormožu, za številne odlično odigrane vloge, za slikarska dela in pisanje poezije.
Najvišje občinsko priznanje za delovanje na kulturnem področju, to je plaketo Ksavra Meška, je letos prejel Vekoslav Prejac, član KD Podgorci, ki se s kulturo ukvarja že od rosnih let. Začel je kot osnovnošolec s sodelovanjem v FS, kasneje se je izkazal kot igralec, ki je upodobil različne vloge; deluje kot režiser in kot scenarist, ki črpa iz bogate ljudske zakladnice, jo raziskuje in oživlja – tako skozi odrske postavitve domače folklorne skupine in skozi tekste, pripovedi in poezijo. Vekoslav Prejac je na proslavi bil tudi slavnostni govornik. V svojem govoru je med drugim predstavil tudi svoje razmišljanje, kaj bi naj bila dejansko kultura. »Kultura je tako zaustavljen korak ob lepo izrečeni narečni besedi, novička o novi slovenski knjigi, kulturna prireditev v domačem kraju…… So to cvetoče rože ob sosedovem vrtu, ki ni kričeče rumeno obarvana, je prijazen pozdrav ob vstopu v javen prostor, je zadovoljno mrmranje ob vsakdanjem delu……. ?«, se je med drugim spraševal Vekoslav Prejac.
Sledil je kulturni program po scenariju učiteljice mag. Mateje Meško, ki so ga pripravili učenci OŠ Ormož v sodelovanju z Glasbeno šolo Ormož. Ta je predstavljal domiseln splet prelepe slovenske besede, petja, glasbe, baleta oziroma izraznega plesa.

Obiskovalce proslave je čakala še pogostitev, ki so jo pripravile kmečke žene s Koga.